Pojava estrusa je nepoželjna kod takmičarskih kobila zato se vrši supresija i to aplikovanjem progestagena ili progesterona u uljanom rastvoru (u dozi od 150-300 mg i.m.) ili altrenogesta (0,44 mg/kg p.o.). Poželjnija je upotreba oralnih progestagena jer i.m. aplikacija iritira tkivo i pravi otoke. Iako ovi preparati sprečavaju vidljive znakove i samu pojavu estrusa, nisu uvek efikasni u suprimiranju folikularnog rasta i ovulacije kod cikličnih kobila.

Ovulacija se kod kobila može sinhronizovati aplikovanjem uljanog progesterona (150 mg) i 17-p estradiola, takođe uljanog (10 mg, i.m. u trajanju od 10 dana), zajedno sa PGF201 u dozi od 10 mg i.m. desetog dana tretmana. Kobile ulaze u estrus oko 3 dana po prestanku tretmana, a 85% kobila ovulira 9-13 dana po prestanku tretmana.

Indukcija estrusa kod kobila u diestrusu (kobila koje imaju korpus luteum koji postoji najmanje 5 dana) može se izvršiti aplikovanjem PGF201 u dozi od 10 mg i.m. ili kloprostenola (250 ug, i.m.) u cilju lize žutog tela. Kobile ponovo ulaze u estrus za oko 3 dana i najčešće ovuliraju 9-10 dana nakon tretmana prostaglandinima. Vreme ovulacije varira i zavisi od veličine najvećeg folikula na jajniku u vreme aplikacije prostaglandina. Prostaglandini prouzrokuju brojne prolazne neželjene efekte kod konja, pri čemu se najčešće javljaju: znojenje, kolike i tremor. Prostaglandini dovode do lize zrelih žutih tela ali nisu sami preterano efikasni u indukciji estrusa anestričnih kobila.

Vidljivi estrus može se izazvati kod anestričnih ili ovariektomisanih kobila upotrebom uljanog 17 p estradiola (1-10 mg, i.m.) ili estradiol ciprionata (0,5 mg, i.m.) Kobile pokazuju znake estrusa za 12-24 časa. Ovaj estrus nema veze sa rastom folikula i nije fertilan. Tretman sa estradiol ciprionatom ukoliko se ponovi ili se koriste veće doze, vrlo često dovodi do ćudljivosti kobila, tj. argesivnosti i nedozvoljavanja pastuvima da im priđu. Tretman sa estrogenima u prisustvu progesterona (npr. u diestrusu cikličnih kobila neće dovesti do pojave estrusa.

Indukcija ovulacije kod kobila koje imaju zrele preovulatorne folikule (>33 mm prečnika) može se izazvati aplikovanjem humanog horiogonadotropina (hCG) 2.500 IU, i.v. ili aplikovanjem deslorelin implanta (od 2,2 mg, s.c.). Ovulacija nastupa kod 85% kobila unutar 48 sati nakon tretmana i to 36-42 časa nakon aplikacije hCG-a ili 40-44 časa nakon aplikovanja implanta deslorelina. Uzastopna aplikacija hCG-a tokom dužeg perioda može biti povezana sa formiranjem antitela i slabijim odgovorom na terapiju, što nije slučaj kod korišćenja deslorelina. Najčešće se deslorelin implant vadi nakon ovulacije, ovo se lako izvodi naročito ako je implant aplikovan u vulvarnu mukozu.

Superovulacija kobila - koristi se isključivo za embriotransfer. Kobile ne superovuliraju nakon tretmana sa ekvinim horiogonadotropinom (eCG) niti nakon aplikovanja folikostimulirajućeg hormona izolovanog od druge vrste. Superovulacija se može izazvati jedino sa ekvinim FSH. Aplikovanje 2-20 ug GnRH pomoću infuzione pumpe u toku 10 dana indukuje normalni rast folikula i ovulaciju kod anestričnih kobila, veće doze dovode do superovulacije (najčešće 3 folikula). Cikličnost se takođe može indukovati kod anestričnih kobila tretmanom sa 200 ug GnRH svakih 6 časova, ili aplikovanjem GnRH agonista svakih 12 časova.

 

 

Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box