linkolnLinkoln rasa postala je od nekadašnje stare linkoln ovce, koja je oplemenjivana dosta čestim ukrštanjem sa lesterom, čime je naročito povećana tovna sposobnost i ranostasnost.

Linkoln rasa spada u krupne engleske mesnate rase ovaca, belog lica i nogu, sa karakterističnim čuperkom vune na čelu. Visina grebena ovaca je 70-75 cm, a ovnova 75-85 cm. Telesna masa odraslih ovaca iznosi 80-120, a ovnova 120-160 kg. Kvalitet mesa je osrednji, a randman mesa iznosi 56-

60%.

Runo je otvoreno, sastavljeno od dugačkih pramenova (dužine 20-40 cm). Debljina vlakana se kreće od 37-55 mikrona. Godišnji nastrig neprane vune ovaca se kreće od 6-7,5 kg, a ovnova 8-10 kg. Randman vune se kreće od 60-65%. Linkoln proizvodi najviše vune od svih mesnatih rasa ovaca. Lice, uši i noge su obrasli dlakom bele boje.

Oba pola su bez rogova. Plodnost ovaca je oko 140%. Ranostasnost i tovnost su veoma dobro izraženi.

Zbog svoje izvanredne životne i proizvodne performanse, ova rasa ovaca se veoma mnogo izvozi. Linkoln se izvozi u skoro sve zemlje sveta sa razvijenim ovčarstvom.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box