Polni ciklus je upravo vreme koje počinje od pojave prvih znaka estrusa i ovulacije do početka sledećeg estrusa.

Bliže posmatranje uloge polnih organa, ukazuje da estrusni ceklus ima više izdiferenciranih faza koje imaju specifične biološke karakteristike.

Estrus ovaca se sastoji od 4 faze: proestrus, estrus, metestrus i diestrus. Proestrus traje 1 do 3 dana, estrus 1 do 2 dana, metestrus 1 do 3 i diestrus 10-12 dana. Diestrus je pauza između metestrusa i proestrusa. To je u suštini faza aktivnosti corpus luteuma. Ona utiče na dužinu polnog ciklusa ovaca. Karakteristična je po visokom nivou progesterone u krvi. Najvažnija faza polnog ciklusa sa gledišta oplodnje je estrus, koja se odlikuje polnim nagonom odnosno polnim žarom (libido sexaulis). To je faza kada dlazi do ovulacije i oplodnje jajne ćelije, što je od najvećeg praktičnog značaja.

Ovca se može držati u priplodu izuzetno 10 i više godina. Međutim, prosečno se drži 5 godina (4 do 6) kada se izlučuje i zamenjuje podmladkom, koji je odgajen za zamenu. Praktično ovce se drže u pripodu dok se redovno jagnje, daju prosečne količine vune i mleka i sve dotle dok imaju zube da mogu normalno da se hrane. To znači, u stvari do 6-7 godina kada zubi ovaca počinju da se ljuljaju, krzaju i lome, tako da preko zime ne mogu normalno da se hrane.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box