Neželjeni graviditet u kuja može se prekinuti na dva načina: sterilizacijom (ovariohisterektomijom) kuje ukoliko smo sigurni da kuju više nećemo pripuštati i medikamentoznom hormonskom terapijom ukoliko kuju kasnije  želimo pripuštati. Prednosti sterilizacije kuja je što trajno rešava problem neželjene trudnoće  i što se na ovaj način otklanja rizik nastanka gnojne upale materice (piometre).

Ukoliko vlasnik ne želi hiruršku metodu i odluči se da kuju ponovo pripušta preostaje hormonska terapija u cilju sprečavanja neželjene trudnoće. Za sprečavanje neželjenog graviditeta  neposredno nakon parenja kuja koriste se preparati koji su u svojoj osnovi estrogeni. Egzogenim estrogenima postiže se sekundarna proliferacija endometrijuma materice i sprečava sekreciona progesteronska faza koja je neophodna za nidaciju oplođenih jajnih ćelija. Zigoti dospevaju u matericu za 8 do 10 dana i u njoj zatiču proliferisani endometrijum koji dovodi do njihovog propadanja što i jeste cilj terapije. Da bi terapija bila uspešna mora se na vreme započeti tj. trećeg dana od parenja ukoliko se nulti dan računa kao dan parenja kuje. Kako bi terapija bila što uspešnija estrogeni se daju trokratno i to 3. 5. i 7. dana od neželjenog parenja.

Za izazivanje kasnog abortusa u kuja koriste se prirodni i sintetski prostaglandini i antiprolaktinski preparati.

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - PSI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box