VETERINARSKO - MEDICINSKI REČNIK

There are 4250 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
0-9 All A B C Č Ć D E F G H I J K L lo M N O P Q R S Š T U V Z Ž
Term Definition
makrofag
- krupna, pokretna ćelija ameboidnog oblika koja vrši fagocitozu stranih čestica ili dotrajalih ćelija. Strane čestice u najširem smislu predstavljaju antigene. Na površini ćelije se obrazuju mnogobrojni citoplazmatični nastavci, slični pseudopodijama. U unutrašnjosti ćelije imaju dobro razvijen lizozomski sistem sa širokim spektrom hidrolitičkih enzima što je u vezi sa njihovom sposobnošću fagocitoze. Zbog toga su ranije smatrani delom retikulo-endotelskog sistema. Vode poreklo od monocita.

Prema organu u kome se nalaze, a prisutni su u velikom broju organa tako da svi zajedno obrazuju jednojedarni fagocitni sistem, mogu se klasifikovati na:
  • Kupferove ćelije (Kupffer) u jetri;
  • prašinaste ćelije ili alveolusne ćelije u plućnim alveolusima;
  • osteoklasti u kostima;
  • moždani makrofagi u CNS-u
  • mkrofagi u limfnim čvorovima i slezini;
  • histociti u rastresitom vezivnom tkivu;
  • makrofagi pleura i peritoneuma u seroznim dupljama.
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box