Razni stresogeni faktori utiču negativno na zdravstveno stanje životinja i dovode do pojave oboljenja. Ne objašnjavajući ovde dublji značaj i procese, koji rezultiraju bolešću, navešćemo samo mere koje se u govedarskoj  i  stočarskoj    proizvodnji    moraju    provoditi odnosno sprečavati faktore koji dovode do stresa pa prema tome i oboljenja.

 

a) Telad

Tele mora biti odmah po porođaju propisno posušeno i zadojeno kolostrumom majke najdalje u toku 2 sata od partusa, a optimalno u prvom satu po roženju.

Temperatura mleka ne sme biti manja od +380 do 400C.

Tele ne sme biti izloženo promaji.

Temperatura kao i relativna vlaga telećarnika mora biti u granicama optimalnih vrednosti propisanih za tu kategoriju.

 

b) Krave

Ishrana krava mora biti uravnotežena naročito da prelaz sa jedne vrste hrane na drugu bude postepen.

Transport visokobremenitih junica ako se obavlja mora se strogo odvijati po pravilima transporta na kojim odgovorna lica moraju da insistiraju, a u cilju sprečavanja tzv. transportne groznice i sličnih oboljenja kao i pobačaja.

Fizičko čišćenje vimena krave u izmuzištu uz upotrebu hladne ili često ledene vode predstavlja drastičan atak na mlečnu žlezdu na koji se životinja privikava, slabi njenu otpornost i dovodi do upale vimena.

Izlaganje krava ekstremnim vremenskim uslovima (jak vetar, visoka temperatura, promaja, led, prokišnjavanje) mora takože biti izbegnuto, jer slabi otpornost i rezultira bolešću.

Loši manipulativni postupci sa životinjama (udaranje, sabijanje, izlaganje nepotrebnom strahu) dovodi do pojačane funkcije nadbubrežne žlezde, što smanjuje otpornost goveda na infekcije.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box