Najjednostavniji način da se utvrdi selekcijski efekat pastuva bi podrazumevao da se pastuv pripusti na veliki broj kobila. Ovo je izuzetno skupo i zahteva dug vremenski period pa se teško primenjuje u praksi. U praksi selekcijski efekat pastuva upoznajemo tek kada njegova ždrebad ostvare rezultate, ovo podrazumeva dugi period i ne doprinosi da se pastuv u potpunosti iskoristi u priplodu. Progeni test traje dugo, a kvalitetne kobile se obicno pripustaju pod proverene pepinjere. Tek sa primenom asistirane reprodukcije otvara se mogućnost da se grlo testira pod nesto povoljnijim uslovima.


Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJA

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box