Lovci  Starog Beceja  i  B. Gradista 1903.

 Slika: Lovci Starog Bečeja i B. Gradišta 1903.

 

Prvi Zakon o lovu iz 1872. godine, VI Zakonski članak Ugarske koji je propisao donju granicu samostalnih lovišta na 100 KJ i koji je propisao dosta kruto granice lovostaja na pojedine vrste divljači, doneo je veliki pomak u domenu organizovanog lova na teritoriji Vojvodine.

Ovim zakonom su prvi put uvedene i lovne karte, koje su izdavane za period do tri godine.Tokom 1875. godine se donosi i XXI Zakonski članak, koji je prvi put opširnije regulisao izdavanje lovnih karata i plaćanje poreza na lov te izdavanja dozvola za nošenje oružja i plaćanje poreza na lovačko oružje.

Od 1875. godine se propisuje novim zakonom da se lovne karte izdaju za period od jedne godine i to od 01. januara do 31. decembra.

U toku 1883. godine se u Parlamentu usvaja novi Zakon o lovu, XX Zakonski članak i novi Zakonski članak XXIII o porezu na lov i lovačko oružje.

Novi Zakon o lovu iz 1883. godine je na duži rok regulisao lov i uveo početak planskog lovnog gazdovanja.

Prvo lovačko društvo koje se osniva u Vojvodini posle donošenja Zakona o lovu 1872. godine je u Petrovaradinu 1873. godine, dok je isto društvo učestvovalo na licitaciji zakupa lovišta u ataru Petrovaradina 23. decembra 1874. godine kad su i zakupili lovni teren.

Redosled osnivanja lovačkih društava sa teritorije Vojvodine za koja posedujemo pisanu dokumentaciju su sledeća :

 

1.

Petrovaradin

1873

18.

Bačka   Topola-sresko

1907

2.

Bela   Crkva

1874

19.

Opovo

1908

3.

Pančevo

1882

20.

Jabuka

1908

4.

Novi   Sad

1883

21.

Alibunar

1908

5.

Ostojićevo

1883

22.

Zrenjanin obn.

1908

6.

Senta

1884

23.

Glogonj

1908

7.

Kikinda I

1885

24.

Srbobran

1910

8.

Novi   Bečej

1885

25.

Crvenka

1910

9.

Vršac

1894

26.

Bač ( prvi   podatak )

1910

10.

Subotica-Nimród

1897

27.

Čurug

1912

11.

Subotica-Diana

1897

28.

Bačko   Gradište

1913

12.

Titel-sresko

1897

29.

Futog

1913

13.

Kikinda II

1898

30.

Novi   Sad - Čenej

1913

14.

Kanjiža

1900

31

Žabalj

1914

15.

Stari   Bečej

1904

32.

Perlez

1914

16.

Bačka   Palanka

1905

33.

Kikinda-Diana

1914

17.

Padej

1907

34.

Apatin ( prvi podatak )

1914

34

Riđica

1914

      

Pored ovih lovačkih udruženja, osnovana su i dva udruženja lovaca, vlasnika hrtova i to:

Udruženje za lov sa hrtovima Bačko-Bodroške županije sa sedištem u Somboru 15. novembra 1868. godine, i udruženje za lov sa hrtovima na konjima Torontalske županije (Banat) sa sedištem u Velikoj Kikindi 09.januara 1895. godine i čiji je prvi predsednik bio baron Ivan Bajić.

Ovde se sa velikom sigurnošću može reći da je u ovom periodu bilo osnovano još nekoliko lovačkih društava i to u većim naseljima za koja zasad nisu nađena osnivačka akta u arhivu Vojvodine ili područnim arhivama.

U periodu od 1918 do 1922. godine u Vojvodini su osnovana nova ili su obnovila rad stara društva pored gore nabrojanih i to : Sresko u Rumi, Staroj Pazovi , Irigu i Titelu, društva u : Kaću, Mošorinu, Gospođincima, Bačkom Petrovcu, Krsturu (Banat), Dolovu, Martonošu, Veprovcu, Ečki, Đurđevu, Kisaču, Nadalju, Mokrinu, Ruskom Krsturu, Čantaviru, Margiti, Botošu,Jarkovcu, Kuli, Potiskom Svetom Nikoli, Kucuri, Čenti, Despot Svetom Ivanu, Gakovu, Velikom Gaju, Pačiru, Novom Sadu, Šajkaškom Svetom Ivanu i Kanjiži, za koja samo imamo podatke u "Lovačkom glasniku" iz 1923. godine.

Lovci  u  Kovinu  1934

 Slika: Lovci u Kovinu 1934

 

Pravila lovačkih društava koja su osnovana u periodu od 1872 do 1914. godine su prema odredbi Zakona o lovu po usvajanju istih na osnivačkim Skupštinama, rađena u tri primerka , od kojih se posle odobrenja i overe jedno vraćalo u društvo a po jedan primerak odlagao u arhivi podžupana, a drugo u arhivi Ministarstva poljoprivrede ili Unutrašnjih poslova u Budumpešti, dok su Pravila novoosnovanih lovačkih društava sa područja Srema, odobravana u Zagrebu.

U periodu od 1920 do 1922. godine, Pravila novoosnovanih ili društva koja su ranije imala prekid u funkcionisanju te se obnovila u ovom periodu je odobravao Pravila Veliki župan oblasti, dok su pojedina društva slala na odobrenje svoja Pravila Ministarstvu unutrašnjih dela u Beograd.

Osnivanjem Saveza lovačkih društava za Vojvodinu 10. decembra 1922. godine u Novom Sadu , počeo je i proces osnivanja novih lovačkih društava skoro u svim mestima Vojvodine.

 

 Autor: 

 Petrović Stevan

 Bačko Gradište

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box