Prvi Zakon o lovu u Ugarskoj je donešen 1872. godine, i stupio je na snagu proglašenjem u Zemaljskoj Skupštini 18. februara iste godine. Ovaj Zakon tj. VI zakonski članak je omogućio da se stvore uslovi za organizovani lov i u njemu je prvi put određen i tačan lovostaj.

Tokom 1875. godine se proglašava Zakon o porezu na lov i porez na lovačko oružje, pod nazivom XXI zakonski članak. Ovaj Zakon je definisao tačnije pravo zakupa lova , izdavanje lovnih karata i dozvola za lovačko oružje.

U članovima ovog Zakona se tačno propisuje da podnosioc molbe za izdavanje lovne karte ima uplatiti porez administrativnoj vlasti na ime lova 12 forinti . Ovaj Zakon dozvoljava i izdavanje lovnih karata maloletnim licima , koja love pod nadzorom roditelja lovca u visini od 6 forinti. Pored ovih lovnih karata, zakupac prava lova ili vlasnik privatnog lovišta ima pravo platiti porez na 3 lovne karte za potrebe lova u svom lovištu za tri nadničara ili sluge u visini od 2 forinte po komadu.

Prve lovne karte na teritoriji Vojvodine su izdavane počev od 1876. godine.

Iz izvoda za vođenje evidencije o izdavanju lovnih karata podžupana Bačko-Bodroške županije iz Sombora pod brojem 6631 od 06. jula 1878. godine se vidi da je za 1877. godinu izdato ukupno 197 lovnih karata za područje županije bez spiska lovnih karata izdatih od strane gradonačelnika slobodnih kraljevskih gradova.

Lovne karte izdate u periodu od 1875. godine do 1883. godine su napravljene od višeslojnog papira u više boja i grafički su izuzetno lepe. Na poleđini ovih lovnih karata je štampan i lovostaj za divljač.

       Lovna karta izdata u Novom Sadu 1876

Slika 1: Lovna karta izdata u Novom Sadu 1876.

 

Lovna karta izdata u Vel. Beckereku 1875g

 Slika 2: Lovna karta izdata u Vel. Beckereku 1875.

 

Lovna karta izdata u Velikom Bečkereku 

Slika 3: Lovna karta izdata u Velikom Bečkereku

 

 

Lovna karta izdata u Starom Beceju 1918g 

 Slika 4: Lovna karta izdata u Starom Beceju 1918.

 

 

Od 1883. godine kada je usvojen novi Zakon o lovu Ugarske, zakonski članak XX i novi Zakon o porezu na lov i porezu na lovačko oružje, zakonski članak XXIII , izdaje se novi oblik lovnih karata. Ove lovne karte su izrađene od trajnijeg materijala tj. od impregriranog platna na kojoj je dominantna zelena boja.

       Novi zakonski članak XXIII iz 1883. godine, pored izdavanja lovnih karata za odrasle, uslovno dozvoljava i izdavanje lovnih karata maloletnim licima i za njih se određuje visina poreza od 6 forinti na izdatu lovnu kartu. Na poleđini lovnih karata izdatih između 1883. i 1918. godine nije štampan lovostaj za divljač.

       Lovne karte izdate u periodu od 1875. godine do 1883. godine je odobravo podžupan i gradonačelnici slobodnih kraljevskih gradova, dok su u periodu od 1883. godine do 1918. godine po uplati poreza na lov iste odobravale administrativne poreske vlasti u sreskim centrima i slobodnim kraljevskim gradovima.

 

Autor:

Stevan Petrović

Bačko Gradište 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box