Unutrašnje bolesti

Bolesti organa za varenje
Bolesti organa za disanje
Bolesti srca i krvnih sudova
Bolesti krvi i hematopoeznih organa
Bolesti mokraćnog sistema
Bolesti centalnog nervnog sistema i čula
Bolesti organa za kretanje
Bolesti kože i mlečne žlezde
Poremećaji metabolizma
Poremećaji ponašanja
Trovanja