Pri daljem radu na unapređenju kozarstva u nas osnovni su zadaci:

 

1. Usmeravanje opšte politike daljeg razvoja kozarstva na korisnu proizvodnju, nastojeći pritom ka:
  • što bržem smanjivanju ekstenzivnog gajenja i broja slaboproi-zvodnih koza;
  • zavođenju umereno intenzivirane proizvodnje, uz primenu stajsko–pašnog i stajskog sistema gajenja;
  • povećanju broja oplemenjenih, visoko proizvodnih koza;
  • postavljanju smera proizvodnje mleko–meso kao jedinstvenom i
  • orijentaciji prerade kozjeg mleka u kvalitetne sireve.
  • veličina stada individualnih gazdinstava 100–300 koza specijalizovane proizvodnje;
  • godišnja proizvodnja mleka prosečno 350–500 l po kozi, s tim da u prvim godinama zasnivanja ova proizvodnja bude najmanje 350 l;
  • broj jaradi po kozi u jednom jarenju 1,8 do 2,o
  • prosečna težina odraslih koza 50 (45–55 kg);
2. Stvaranje ustaljenog visokoproizvodnog kozarstva na robnu proizvodnju i na farmama udruženih gazdinstava, s tim da se u intenziviranim uslovima ostvari:
  • veličina stada individualnih gazdinstava 100–300 koza specijalizovane proizvodnje;
  • godišnja proizvodnja mleka prosečno 350–500 l po kozi, s tim da u prvim godinama zasnivanja ova proizvodnja bude najmanje 350 l;
  • broj jaradi po kozi u jednom jarenju 1,8 do 2,o
  • prosečna težina odraslih koza 50 (45–55 kg);

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

petshop logopitajte-veterinara

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box