Pasteurella

Ovi organizmi su mali, fakultativni, ne sintetišu spore, fermentativni, oksidaza pozitivni, Gram‑negativni štapići ili kokobacili.  Pasteurella je široko rasprostranjena u svetu i izaziva značajne ekonomske gubitke zbog izazivanja oboljenja kod životinja. Pasteurella vrste se često nalaze u respiratornom traktu različitih životinja. Ovi organizmi mogu primarni ili sekundarni izazivači, posebno kod respiratornih bolesti.

 

Na krvnom agaru P. multocida proizvodi sive kružne kolonije umerene veličine. Neke vrste su mukoidne. P. multocida ima karakterističan miris sperme. 

 

Mannheimia

Mannheimia (Pasteurella) haemolytica je uobičajen izolat iz respiratornog trakta preživara. Takođe je nađena i kod drugih vrsta životinja. M. haemolyticaproizvodi okrugle, sive kolonije koje su nešto manje od kolonija P. multocida.  M. haemolytica hemolizuje crvena krvna zrnca.

 

 

Actinobacillus

Ovaj rod je sastavljen od malih, ne pokretnih, fakultativnih, fermentativnih, Gram‑negativnih štapića i kokobacija. Na Gram-bojenju, ovi organizmi  su veoma mnogo slični organizmima iz rodova Pasteurella i Mannheimia.  Pripadnici roda  Actinobacillus su u bliskoj vezi sa pasterelama na osnovu DNK homologije.

 

A. lignieresii  imaju naklonost prema mekim tkivima u regionu glave i vrata. To je razlika u odnosu na Actinomyces bovis koji ima afinitet prema koštanom tkivu. Kao i uvek, ova dva organizma mogu prouzrokovati  pojavu stanje sa velikom sličnošću. Istina je da  pri dijagnostikovanju treba biti oprezan.

 

Direktan pregled granulaA. lignieresii  infekcija je karakteristična po proizvodnji "granula" koje se frekventno pojavljuju  kao pahuljice u  gnojnom materijalu. Da bi posmatrao organizam, najbolje je pratiti proceduru za "pranje" tih granula  koje su nađene u sekciji ovog lab priručnika za  Actinomyces.

 

Na  krvnom agaru Actinobacillus lignieresii  se pojavljuje slično kao Pasteurella multocida (male, glatke, sive kolonije).  Actinobacillusće rasti na MacConkey agaru, dok P. multocida neće.

 

Actinobacillus equuli ne prouzrokuje infekciju gde se mogu naći"sumporne granule". Ovaj organizam  obično uzrokuje septikemije lokalizovane na različitim organima ičireve.  Većina izolovanih nije hemolitična. 

 

 

Identifikacija Pasteurella, Mannheimia i Actinobacillus vrsta

 

 

 

Organizam

 

 

 

Hemol.

 

 

 

Pokret-

ljivost

 

 

 

Ox

 

 

 

Dext

 

 

 

Lakt

 

 

 

Sah.

 

 

 

Urea

 

 

 

Indol

 

 

Glavni domaćin

 

Najčešća bolest

 ili stanje

 

Pasteurella

 multocida

 

 

-

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

-

 

+

 

Sve životinje

 

Respiratorne

 

Mannheimia

 aemolytica

 

 

+

 

-

 

+

 

+

 

+

 

+

 

-(+)

 

-

 

Preživari

 

Respiratorne

 

Pasteurella

 pneumotropica

 

 

-

 

-

 

+

 

+

 

+(-)

 

+

 

+

 

+

 

Glodari

 

Respiratorne

 

Actinobacillus

 Lignieresii

 

-

 

-

 

v

 

+

 

+(-)

 

+

 

+

 

-

 

Goveda, svinje

 

Gnojni čirevi: glava,

vime

 

Actinobacillus

 Equuli

 

V

 

-

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

-

 

Konji

 

Gnojni čirevi:

zglobovi, pluća,

bubrezi

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box