Example of Category Blog layout (FAQs/General category)

Enzootska pneumonija svinja

kasalj

                    Kašalj

To je blago, hronično respiratorno oboljenje svinja koje se karakteriše smanjenim prirastom, kašljem, bronhitisom, bronhopneumonijom, visokim morbiditetom i niskim mortalitetom.

 

Etiologija

 

Uzročnik enzootske pneumonije svinja je Mycoplasma hyopneumoniae, koja je veoma prisutna u zapatima svinja. U plućima svinja se mogu izolovati i druge mikoplazme kao što su M. hyorhinis koja uzrokuje poliserozitis i artritis mladih svinja i M. hyosinoviae koja uzrokuje artritise kod tovljenika. Mikoplazme izazivaju blage infekcije ali zbog naseljavanja cilija i treplji traheje i bronhija dovode do slabljenja nespecifičnog sistema odbrane organizma i na taj način stvaraju uslove za druge infekcije respiratornog sistema.

 

 

Epizootiologija

 

Izvor zaraze za najmlađe kategorije svinja su krmače i starije sviinje. Infekcija je kapljična i širi se aerogenim putem ili direktnim kontaktom sa iscetkom iz nosa. Infekcija se brzo širi od legla do legla. Najmlađe kategorije svinja su i najprijemčivije na infekciju iako se u većini slučajeva javlja latentna infekcija kod najmlađih svinja. Infekcija retko kad može da prozrokuje lezije kod prasadi na sisi. Kada se životinje nalaze u fazi predtova, kada dođu u kontakt sa drugim mikroorganizmima i kada dođe do ispoljavanja nespecifičnih faktora tada bronhopneumonija može da se ispolji na većem broju životinja. S obzirom da se uzročnik već nalazi u organizmu svinja, u nastanku oboljenja značajnu ulogu imaju uslovi držanja životinja i imuni status životinje. Nepovoljni uslovi držanja svinja kao što su prenatrpanost objekta, nehigijena, vlaga, hladnoća, nedovoljna ventilacija, visoka koncetracija štetnih gasova u vazduhu, temperaturne oscilacije, mešanje životinja iz drugih zapata, nepravilna ishrana, parazitske bolesti i drugi nepovoljni uslovi doprinose nastanku oboljenja.

 

Patogeneza

 

Mycoplasma_hyopneumoniae_attached_to_swine_cilia

Trepljasti epitel sa naseljenim mikoplazmama

Nakon ulaska u organizam aerogenim putem, uzročnik naseljava trepljasti epitel (cilije) bronha pomoću adhezivnog proteina i remeti aktivnost cilija, a zatim dovodi do ciliostaze. Kada se mikoplazme prihvate za ćelije one posredstvom metabolitima (H2O2) oštećuju ćelijsku membranu, a napadnute ćelije gube sposobnost razlaganja vodonik-peroksida. Uzročnik se širi  i kolonizuje respiratorni sistem prihvatanjem za cilijarne epitelne ćelije traheje i bronha u kranioventralnim delovima pluća. Zbog odsustva cilijarnih pokreta i zbog nakupljanja sekreta i detruitusa, uzročnik se širi sve do terminalnih bronhiola i alveola, a nespecifični sistem odbrane čini neefikasnim. Prihvatanjem za respiratorni epitel, mikoplazme uzrokuju priliv neutrofila u traheobronhijalnu sluznicu i stimulišu hiperplaziju limfocita u BALT-u i privlače mononuklearne ćelije u peribronhijalni, bronnhiolarni i alveolarni intersticijum. Ove promene nastaju brzo posle infekcije, a antitela se pojave kasnije, nekada tek posle 100 dana infekcije, pa je zakasneli odgovor u akutnoj fazi bolesti indikacija da se radi o imunosupresivnoj infekciji. M.hyopneumoniae ima sposobnost  redukcije fagocitoze od strane neutrofila u plućima i sposobnost menjanja hemijskog sastava sluzi čime predisponiraju pluća za sekundarne bakterijske infekcije.

 

Klinička slika

 

 

 

promene_na_plucima4

Pluca1Pluca2

Patološke promene na plućima

Inkubacija bolesti varira i može iznositi od 10 dana do 3 nedelje ali kod mladih kategorija inkubacija bolesti traje nesto kraće. Bolest je hroničnog  toka i protiče u vidu blage bronhopneumonije ukoliko ne dođe do sekundarnih bakterijskih infekcija sa npr. Pasteurella multocida, Arcanobacterium piogenes, Bordatella bronchiseptica, Haemophilus spp, M. hyorhinis i drugim mikoplazmama. Ovu bolest prati visok morbiditet i nizak mortalitet. Kašalj je osnovni simptom bolesti koji je blag i u početku bolesti neproduktivan , a može se isprovocirati u jutarnjim časovima kada se otvore vrata svinjca i uđe hladan vazduh u objekat. Napredovanjem oboljenja kašalj je sve intezivniji i najizraženiji je kod tovljenika pri kraju tova. Frekvencija disanja je poremećena samo ako je zahvaćena veća površina pluća. Povećanje telesne temperature i tahipneja se javljaju samo ako dođe do sekundarnih bakterijskih infekcija. Ukoliko je u pitanju samo bronhitis kod životinja se povremeno javlja neproduktivan kašalj dok je telesna temperatura u normalnim granicama, a disanje može biti ubrzano, naročito nakon uznemiravanja životinja. Kod životinja kod kojih su procesom zahvaćena pluća, javlja se kašalj, smanjenje apetita, povećanje telesne temperature, otežano disanje, ubrzano disanje. Auskultacijom se zapaža pojačano vezikularno disanje, suvi i vlažni ronhi i dvofazni inspirijum. U hronično inficiranim čoporima odrasle svinje su otporne na infekciju, a klinički znaci se javljaju kod svinja u razvoju koje su izložene raznim stresnim faktorima.

 

Patomorfološke promene

 

Na patomorfološkom nalazu se u početku bolesti zapaža bronhointersticijalna pneumonija. Na patohistološkom nalazu se zapaža mononuklearni infiltrat u alveolarnim ćelijama i nešto makrofaga i neutrofila u lumenu bronhiola i alveola. Ukoliko nastanu sekundarne bakterijske infekcije dolazi do razvoja gnojne ili mukopurulentne bronhopneumonije. Promene se nalaze uglavnom na ventralnim delovima apikalnig i kardijalnih režnjeva ali mogu biti zahvaćeni i prednji delovi dijafragmatskih režnjeva. Zahvaćeni delovi pluća u ranoj fazi bolesti su tamno-crvene boje dok u hroničnom stadijumu imaju bledo-sivu boju i izgledaju kao riblje meso. Promenjeni delovi pluća su uvučeni,niži od normalnih delova pluća. U lumenu bronhiola i alveola nalazi se eksudat.

 

Dijagnoza

 

Može se postaviti na osnovu kliničke slike (hroničan tok bolesti, uporan i neproduktivan kašalj, smanjen prirast, nizak mortalitet i dr.), patomorfološkog nalaza, patohistološkog nalaza i laboratorijske dijagnostike.
Uzročnik se dokazuje mikroskopskim razmazom obojenim po Giemsi, IHH, IF, PCR i drugim metodama. Od seroloških metoda značajne su RVK, IHA, ELISA. Antitela se mogu dokazati pomoću ELISA testa dve nedelje nakon infekcije prasadi.

 

Diferencijalna dijagnoza

 

Pneumonija uzrokovana sa Bordetella bronchiseptica, infekcije izazvane hlamidijama, verminozna pneumonija, influenca i Aujeskijeva bolest.

 

Terapija

 

Sprovodi se parenteralnim i peroralnim davanjem antibiotika u hrani. U terapiji i preventivi enzootske pneumonije svinja koriste se tiamulin, linkomicin, spektinomicin, oksitetraciklin, tilozin i florirani hinoloni.

 

Profilaksa

 

Potrebno je otkloniti sve nespecifične faktore koje doprinose pojavi bolesti. Pored toga potrebno je onemogućiti održavanje uzročnika u zapatima, a to se izvodi medikamentoznim tretiranjem krmača, prasadi i nazimadi. Krmačama se u poslednjoj fazi graviditeta i do 5. dana nakon prašenja daju medikamenti, a zatim se prasadima od 7. do 28. dana daju isti medikamenti (antibiotici) u cilju sprečavanja infekcije. Antibiotici se mogu davati u hrani ili parenteralno. Tretman se može ponoviti kod nazimadi na početku predtova. Vakcina ne pruža efikasnu zaštitu u zapatima prasadi u kojima je prisutna prirodna infekcija.

 

Piše: dr vet. med Miroslav Radić

 

Literatura:

 

1. Trumić P., Zaraze domaćih životinja, II specijalni deo, Beograd 1962.

2. M. Donald Mc Gavin., James F. Zachary., Grabarević Ž., specijalna veterinarska patologija, prema četvrtom američkom izdanju, Varaždin, 2008.

3. Miljković V., Veselinović S., Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje domaćih životinja, Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine, Beograd 2005.

4. Šamac H.A., bolesti svinja, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, Beograd 2001.god

5. prof. dr. sc. Branka Šeol, Bakterijske bolesti, Skripta, Zagreb 2004. http://www.vef.hr/org/mbio/specskripta.pdf

 

Izvori sa interneta :

 

http://eu.wikipedia.org/wiki/Mikoplasma

http://cs.pandapedia.com/wiki/Mycoplasma

http://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma

http://emedicine.medscape.com/article/807927-overview

http://www.rain-tree.com/myco.htm

http://www.thepoultrysite.com/diseaseinfo/94/mycoplasma-gallisepticum-infection-mg-chronic-respiratory-disease-chickens

http://www.cfsph.iastate.edu/factsheets/pdfs/avian_mycoplasmosis_mycoplasma_gallisepticum.pdf

http://www.uwex.edu/milkquality/PDF/Vol_3_pdf/Pg_3_43-45_mycoplasma_mastitis.pdf

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12045010

http://www.addl.purdue.edu/newsletters/2004/fall/mycoplasma.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_hyopneumoniae

http://www.hilltopanimalhospital.com/vaginalculture.htm

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Mycoplasma_mycoides

http://veterinaryrecord.bvapublications.com/cgi/content/abstract/153/8/231http://www.critterchat.net/mycoplas.htm

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Mycoplasma+cynos,+Mycoplasma+gateae,+Mycoplasma+spumans

http://en.wikipedia.org/wiki/Mycoplasma_hominis

http://www.vetmed.ucdavis.edu/vetext/INF-DA/INF-DA_MastitisControl/mycoplasma.pdf

http://www.cvmbs.colostate.edu/ilm/proinfo/cdn/2001articles/Mycoplasma%20MastitisMar01.pdf

http://www.fao.org/docrep/003/t0756e/T0756E03.htm

http://www.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/cbpp/photo.htm

http://www.vetmed.ucdavis.edu/vetext/INF-DA/INF-da_FADAVMA2.HTML

http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/GEMP/resources/prnt-ppr-cp-PPRman.htm

http://agriculture.gouv.fr/guide_epizooties/monographies/f-ppcb.htm

http://www.fao.org/docrep/007/y4143f/y4143f05.htm

http://www.stetoskop.info/Mycoplasma-pneumoniae-1918-c57-sickness.htm

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/k/mikplsm/pages/mikoplazma_jpg.htm

http://www.innermostsecrets.com/left-menu-items/Sexual-Health/Sexually-Transmitted-Infections/STI-Mycoplasma.aspx

http://www.rainbowminerals.net/Rust/rot_rust_tour10.html

http://www.tags-search.com/mycoplasma/tag.html

http://www.abdserotec.com/catalog/datasheet.aspx?ProductCode=BUF035

http://scienceblogs.com/tfk/2006/11/mycoplasma_bovis_killing_kansa.php

http://www.hcjz.hr/clanak.php?id=12881&rnd=

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Mycoplasma

http://s99.middlebury.edu/BI330A/projects/Howard/Mpneumoniae.html

http://www.tutorvista.com/content/biology/biology-iii/kingdoms-living-world/cyanobacteria.php

http://www.pathconsultddx.com/pathCon/diagnosis?pii=S1559-8675(06)70873-7

http://microrespiratorysystem.blogspot.com/

http://www.cbib.u-bordeaux2.fr/outils/molligen/INFORMATION/SPECIES/species_list.php

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-83822006000400033&script=sci_arttext

http://ocw.tufts.edu/Content/27/imagegallery/367629/367647

http://diaglab.vet.cornell.edu/clinpath/modules/rbcmorph/mycoplasma-pigs.htm

http://www.thepigsite.com/pighealth/article/323/enzootic-pneumonia-ep-or-mycoplasma-hyopneumoniae-infection

http://www.the-scientist.com/article/display/18725/

http://www.life-sources.com/blood_abnormalities-i-14.html

http://pubs.ext.vt.edu/400/400-304/400-304.html

http://www.photoshelter.com/image/I0000cFNsQpxzmbg

http://www.technologijos.lt/n/mokslas/biotechnologijos/straipsnis?name=straipsnis-5812

http://www.cuencarural.com/granja/cunicultura/la-mycoplasmosis-del-conejo/

http://medicinabih.info/medicina/infektologija/mycoplasma-pneumoniae/

http://www.itpa.vetsuisse.unibe.ch/fiwi/html/de/4_2_7.html

http://a248.e.akamai.net/7/248/430/20060217203737/www.merckvetmanual.com/mvm/img/tn/tn_resrp03.jpg

http://www.myoops.org/cocw/tufts/courses/5/content/215773.htm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box