grb 1

Dana 18. januara 2017. godine objavlјen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god. u Službenom glasniku broj: 3/2017. Od dana objavlјivanja veterinarske stanice i klinike mogu, u skladu sa oglasom konkursa, da dostavlјaju traženu dokumentaciju radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 15 radnih dana, počev od narednog dana od dana objavlјivanja Konkursa u Službenom glasniku RS.

Konkurs za ustupanje poslova iz programa mera za period 2017–2019. godine
Odluka o kriterijumima za vrednovanje i načinu bodovanja prijava veterinarskih stanica i klinika koje učestvuju na konkursu za ustupanje poslova iz programa mera za period 2017-2019. godine
Formular prijave za javni konkurs za dodelu terena po programu mera zdravstvene zaštite životinja za period 2017-2019. godine
Obrazac izjave o ispunjavanju uslova

Prijavi se

Pretraži sajt

petshop logopitajte-veterinara

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box