grb 1Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinu, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

OBJAVLJUJU

POZIV ZA PETODNEVNU OBUKU za doktore veterinarske medicine, zaposlene u veterinarskim organizacijama, pod nazivom: „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“.

PERIOD TRAJANJA PRVOG POZIVA:od 7. novembra do 16. novembra 2017. godine

RANGIRANJE KANDIDATA: izvršiće se na osnovu redosleda prijavlјivanja

PREDVIĐEN TERMIN PRVE OBUKE: 20. do 24. novembar 2017. godine.

Broj slušalaca je ograničen na minimalno 10, a maksimalno 15 polaznika po jednoj obuci

Predmet obuke: Unapređenje sistema bezbednosti hrane u objektima za klanje životinja i zaštitejavnog zdravlјa

Cilј obuke: stručno osposoblјavanje za pregled mesa u objektima za klanje životinja u skladu sa zakonskim aktima Republike Srbije.

Polaznici koji uspešno savladuju obuku stiču pravo na SERTIFIKAT o uspešno završenom kursu „Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja“, a koji će im omogućiti da od strane Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinu budu angažovani na inspekcijskim poslovima na liniji klanja u objektima za klanje životinja.

Sadržaj obuke:Teorijski deo obuke koji će se izvesti na Fakultetu veterinarske medicine obuhvata: zakone i pravilnike iz oblasti bezbednosti hrane, uklјučujući dobrobit životinja, ante i post mortem pregled, dobru higijensku praksu, osnovne elemente službene kontrole i prateće dokumentacije. Praktični deo obuke će se realizovati u uslovima realne proizvodnje (objekat za klanje), pri čemu će prevoz do objekta biti obezbeđen od strane organizatora. Učesnicima  obuke biće dostupan materijal sa obuke. Tokom obuke obezbeđena je ishrana i osveženje za učesnike.

Cena obuke: 120.000,00 RSD.

Uplata se vrši na žiro računFakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu:

Svrha uplate: Ante i post mortem pregled u objektima za klanje životinja

Primalac: Fakultet veterinarske medicine Beograd

Broj žiro računa: 840-1825666-41

Model poziv na broj (odobrenje): HTM011

Prijava za obuku: http://form.vet.bg.ac.rs/

Napomena:Organizator zadržava pravo da pomeri termin obuke u slučaju da se prijavi manje od 10 slušalaca.

Kontakt: Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla Fakulteta veterinarske medicine, tel: 011 2 685 653; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prijavi se

Pretraži sajt

petshop logopitajte-veterinara

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box