Šugu goveda uzrokuju Sarcoptes scabiei var. bovis, Psoroptes equi var. bovis, Chorioptes bovis var. bovis.                   OPŠIRNIJE O ŠUGI

Sarkoptes šuga goveda

 

Klinička slika sarkoptoze goveda je slična kao kod konja. Promene su lokalizovane na glavi, a zatim se šire na vrat i grudni koš. Koža postaje suve i jako naborana. Ova vrsta šuge se veoma brzo širi među govedima.

Psoroptes šuga goveda

Početne promene kod psoroptoze goveda javljaju se oko baze repa, na dorzalnoj strani vrata, perinealnoj regiji, vimenu, skrotumu, sa medijalne i lateralne strane ekstremiteta, a mogu zahvatiti i celo telo. Koža izgleda kvrgava. Tokom leta promene mogu privremeno  nestati.

Horioptes šuga goveda

Ova šuga počinje na distalnim delovima zadnjih nogu odakle se širi proksimalno i zahvata zadnji deo tela. Retko može da zahvati leđa. Horioptoza goveda se teže prenosi sa jedne na drugu životinju pa se broj obolelih sporo uvećava.
Terapija se sprovodi supkutanim davanjem ivermektina ili lokalnim tretmanom sa ivermektinom za posipanje. Uništavanje šugaraca se takođe vrši prskanjem ili trljanjem kože rastvorima skabicidnih sredstava. Terapija se sprovodi dvokratno u razmaku oko 10 dana.

 

Piše: dr vet. med. Miroslav Radić

 

Literatura:

 

  1. Đukić B., Aleksić.V.Z.,(2001): Sudska veterinarska medicina-bolesti i mane životinja,Beograd,2001.
  2. Aleksić N. ,Parazitske bolesti-specijalni deo, Beograd, 2004.
  3. Jezdimirović, B.M., Veterinarska farmakologija, , Drugo prerađeno i dopunjeno izdanje, Fakultet veterinarske medicine, Beograd,2000.
  4. Cvetković Lj., Parazitske bolesti, Beograd,2003.
  5. M. Donald Mc Gavin., James F. Zachary., Grabarević Ž., specijalna veterinarska patologija, prema četvrtom američkom izdanju, Varaždin, 2008.

 

Izvori sa interneta:

 

http://www.vetnovak.com/vise.asp?clanak=45

http://www.balkankinology.net/pricaonica/viewtopic.php?f=9&t=852&view=next

http://www.pet-centar.hr/content/view/2663/70/

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box