Na govedarskim farmama proces organizacije i tehnologije treba da se odvija delovanjem naučno-tehničkog progresa, putem specijalizacije, koncentracije i kompleksne mehanizacije. Paralelno sa ovim procesom mora da se odvija promena u strukturi i intenzitetu proizvodnje snabdevanja krme čiji je osnovni cilj da po kvalitetu i kvantitetu zadovolje potrebe stočarstva.

Specijalizacija govedarske proizvodnje na farmi daje veći ekonomski efekat u poređenju sa tradicionalnim vođenjem proizvodnje. Dalji razvitak govedarstva na farmi ostvariće se, imajući u vidu u svakom periodu vremena, moguće uticaje ekoloških uslova, mogućnosti krmne baze, kadrova i stepena mehanizacije.

Da bi se povećao obim proizvodnje na farmi i da bi se pri tome zasnovala industrijska proizvodnja mleka mehanizacijom procesa u što većoj meri, najvažniji zadatak u sprovođenju specijalizacije je pravilna i potpuna organizacija uzgoja remontnih priplodnih junica, regulisanje pravilnog prihvatanja priplodnih ženskih grla, koja potiču od krava (majki) sa visokim uzgojnim i proizvodnim svojstvima, njihov pravilan odgoj od rođenja do osemenjivanja, zatim, osemenjivanje semenom bikova klase elita određenih genetskih linija, usmeren uzgoj junica u prvom periodu starosti i uvođenje prvotelki u matično stado.

Dostignuti stepen razvitka materijalnih uslova, stanje kadrova i shvatanja omogućuju da se u sadašnjem trenutku otpočne sa specijalizacijom proizvodnje.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box