Na osnovu rezultata dugogodišnjih istraživanja i saznanja iz prakse, smatra se da je približna starost životinja glavni princip na osnovu kojeg se vrši grupisanje, jer tada sve one imaju relativno slične potrebe za hranljivim materijama i drugim fiziološkim potrebama. ^injenica je da grupisanje u cilju obezbeđenja jednorodnosti životinja u grupi može da se obavi vodeći računa o mnoštvu pokazatelja i kriterijuma, kao što su fiziološko stanje krava, prosečna dnevna količina mleka, starost, težina, stadijum laktacije, produktivnost u poslednjoj laktaciji i dr. to je jasno da u praktičnim uslovima nije moguće izvršiti grupisanje životinja na osnovu svih tih pokazatelja.

Bez obzira na odabrani kriterijum grupisanja na farmi, moraju, na osnovu fiziološkog stanja, postojati izdvojene grupe i to: grupa gravidnih krava, grupa krava u porodilištu i grupa krava prvotelki. Imajući u vidu neujednačenost proizvodnog potencijala krava na farmi i raspoloživi prostor, moguće je u sadašnjem trenutku obaviti grupisanje prema stadijumu graviditeta, odnosno na osnovu stadijuma laktacije.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box