Ovu grupu krava sačinjavaju visokogravidne krave o kojima je napred bilo reči i sveže - novooteljene krave. Poželjno bi bilo da se novooteljene krave, zadrže u porodilištu 10-15 dana posle teljenja, i da se primenjuje individualna ishrana.

Ovo je poželjno kako bi se nakon 10-15 dana individualne ishrane moglo preći na punu strukturu obroka i količinu hrane koju će krava dobijati kada izađe iz porodilišta.

Kod ishrane sveže oteljenih krava u porodilištu mora se voditi računa o potrebi normalizacije vimena. Zbog toga u prvih 3-6 dana daje se po volji kvalitetno seno i topao napoj, najbolje od mekinja, a ako nema mekinja onda od koncentrata sa prirodnim izvorom proteina (bez NPN spojeva).

Do šestog dana količina koncentrata je 3-3,5 kg i postepeno se povećava do navršenih 10 dana ako je stanje vimena normalno. Tog dana obavlja se i kontrola mlečnosti da bi se dan kasnije prešlo na postepeno uvođenje u obrok onih krmiva kojima će krava biti hranjena kada izađe iz porodilišta. Ako je sve normalno sa vimenom do kraja boravka u porodilištu izvršio bi se i prelaz na avansiranu ishranu, jer se period od 10 dana može smatrati uvodnim.

Osim ishrane, krave u porodilištu zahtevaju određenu negu. Naime, postojeće evidencije pripusta i ustanovljenog graviditeta, omogućavaju tehnologu da izdvaja u porodilištu krave iz zasušenih krava koje imaju oko 20 dana do telenja.

Krave se uvode na prethodno očišćena i dezinfikovana stajališta. Nakon vezivanja krava radnik u porodilištu očisti i opere krave a zatim veterinar vrši pregled opšteg zdravstvenog stanja grla i kontrolni rektalni pregled stanja graviditeta.

Nakon završenog pregleda i čišćenja krava detaljno se očisti i opere stajalište i pospe dovoljnom količinom suve slame, koja se svakodnevno menja. Krave se svakodnevno čiste i neguju i odstranjuje se stajnjak.

Kada radnik primeti prve znake porođaja, prevodi kravu u poseban boks namenjen za telenje krava. Boks bi trebalo da je pregrađen od ostalih delova porodilišta, da je dovoljno prostran i da ima prostora za veterinarske i ostale intervencije. Higijena u boksu mora biti besprekorna, da je izvršena dezinfekcija i nastiranje prostirke pre ulaska krave.

Telenje krave se obavlja pod stručnom kontrolom. Nakon obavljenog telenja i boravka u boksu krava se prevodi u boks za sveže oteljene krave. U ovom boksu veterinar obavezno vrši pregled krave na stanje posteljice, vimena i opšte zdravstveno stanje.

Odmah posle telenja matičar unosi podatke u matični list krave o datumu telenja, imenu oca i datumu oplodnje i broj teleta iz registra priplođavanja i ocene teladi. Otvara novi proizvodni list krave i ispunjava odgovarajuće rubrike. Za prvotelke potrebno je otvoriti matični list za kravu sa unošenjem potrebnih podataka predviđenih propisima za vođenje matičnog knjigovodstva. Veterinar unosi u reprodukcioni karton podatke o telenju i  eventualnim intervencijama.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box