Kontrola produktivnosti krava izvodi se ispitivanjem mlečnosti. Ispitivanje se vrši kontrolnom mužom u kojoj se meri količina mleka i sadržaj mlečne masti za svaku kravu pojedinačno. Kontrolnu mužu treba obavljati pravilnim mesečnim razmacima oko 30 dana (26-33 dana), s tim što se u toku od 24 časa izvrše dve operacije muže uveče i ujutru uz vremensku razliku 12 časova.

Pre izvođenja kontrole muže, kontrolni asistent proverava ispravnost baždarenih menzura u izmuzištu.

Po završenoj muži jedne krave, muzač saopštava kontrolnom asistentu broj krave i količinu namuženog mleka. Dobijeni podatak unosi u knjigu kontrole produktivnosti.

Uzimanje uzoraka vrši se na taj način što se ispod otvora menzure stavi bočica na koju je prethodno zapisan broj krave i pomoću uređaja za uzimanje uzoraka ispusti određene količina mleka u bočicu.

U letnjem periodu pre stavljanja uzorka mleka u bočicu se sipa 2-5 kapi 10% rastvora kalijum bihromata (K2Cr2O7 kao konzervans).

U bočicu se stavlja mleko iste krave iz dve muže (veče i jutro) proporcionalno količini mleka namuženog u jednoj muži. Ovaj uzorak služi za ispitivanje sadržaja mlečne masti. Po završenoj jutarnjoj kontroli muže uzorci mleka se šalju na ispitivanje sadržaja mlečne masti.

Nakon dobijanja izveštaja iz laboratorije o sadržaju masti ovi podaci se dopisuju podacima o količini mleka u knjizi kontrole produktivnosti i prenose u proizvodne listove krave.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box