Niska proizvodnja mlečne masti je problem sa kojim se susreće industrijska proizvodnja mleka već duži niz godina.

Procenat mlečne masti u mleku je odrežen naslednošću krava i količinom vlakana u obroku. Na obrocima koji su sastavljeni tako da obezbede maksimalne količine mleka, masnoća mleka će biti problem.

Male promene u koncentratnoj strukturi obroka, čak i promene u dnevnom rasporedu ishrane mogu imati značajne uticaje na procenat mlečne masti u mleku.

Široka je lepeza faktora za koje se danas zna da utiču na masnoću mleka.

Kada se radi o genetskom potencijalu krava u odnosu na masnoću mleka bitno je da se ostvare optimalni uslovi spoljne sredine, a iznad svih potpuno izbalansiran obrok.

Stadijum laktacije utiče na sadržaj masti u mleku. Najniži sadržaj masti je u drugom mesecu laktacije, a zatim se postepeno povećava.

Osim toga, godišnje doba, kao i starost krava utiču na procenat, pa i na strukturu mlečne masti. Ustanovljeno je da masnoća mleka opada sa starošću krava.

Poznato je da i doba dana utiče na masnoću mleka. Večernje mleko ima veći sadržaj mlečne masti nego jutarnje.

Vrlo je važna tehnika muže za masnoću mleka, a naročito prevremena muža ima znatan uticaj.

Od svih faktora koji utiču na masnoću mleka najznačajnije utiče ishrana, odnosno tip i struktura obroka, kao i fizička forma hraniva koja sačinjavaju obrok.

 

Literatura:

Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box