Rođenje: u mesecima IX, X, XI i XII.

 

a) Uzgojna faza (oko 90 dana) za pojedinu telad trajala bi do: XII, I, II i III iduće godine, a težina bi iznosila oko 110-120 kg. Poželjno je postići veću težinu tj., najmanje 120 kg.

Osim koncentrata, telad bi morala biti rano naviknuta na seno, silažu i repu.

 

b) Stajska ishrana (zimski period): trajala bi za pojedine grupe teladi od oko 20.XII, 20.I, 20.II i 20.III pa do 15.V. tj. 56 dana. Ishrana u ovom periodu sastojala bi se od 1-2 kg sena, 1-1,5 kg koncentrata i silaža po volji. Na kraju bi telad u pojedinim grupama bila stara od 236-146 dana, odnosno 8-5 meseci. Prosečan dnevni prirast bio bi oko 800 g, a ukupan 117-45 kg. Ukupna težina teladi na kraju perioda bila bi 237-155 kg.

 

c) Pašni period (15.V. - 1.X. = 138 dana)

Prve 2-3 nedelje tovljenici bi trebalo da dobiju 1 kg sena + paša,  a  zatim  samo  paša.  Moglo bi se računati na prirast oko 500 g/dan, te bi ukupan prirast bio 69 kg. Težina junadi na kraju perioda bila bi: 306-224 kg, a starost junadi: 374-284 dana tj., 12-9,5 meseci.

 

d) Stajski (zimski) period: 1.X. - 15.V. (iduće godine) = 227 dana

Ishrana u ovom periodu sastojala bi se od 3 kg koncentrata + provenula silaža po volji. Ako je silaža vlažna, onda i 3 kg koncentrata, 2-3 kg sena, silaža po volji. Prirast u proseku bi bio na 1.100 g/dan, a ukupan oko 250 kg. Konačna težina bila bi 556-474 kg. Deo junadi ispod 500 kg mogao bi se utoviti sledeće sezone na pašnjaku ili u staji. Starost grla bila bi 600-510 dana tj. 20-17 meseci.

 

Varijanta tova jesenje teladi mogla bi da bude:

Faze tova: a, b i c - ostaju nepromenjene.

 

d) u fazi stajske ishrane umesto intenzivne ishrane može se obaviti ekstenzivna ishrana, da se postignu prirasti 500 g/dan. Ishrana bi bila: 1-2 kg sena, 1-2 kg koncentrata i silaža po volji. Ako su seno i silaža kvalitetni, koncentrat može izostati. Ukupan prirast iznosio bi 114 kg. Težina grla na kraju perioda bila bi: 420-338 kg, a starost 20-17 meseci.

 

c) Pašni tov: 15.V. - 1.X. = 138 dana

Ishrana bi bila: 1-2 kg koncentrata i paša po volji, a od 15.VI. do kraja tova: 2-3 kg koncentrata i ispaša po volji. Dnevni prirast: 1.000 g a ukupan 138 kg. Završna težina: 558-476 kg, a starost 739-649 dana tj. 25-22 meseca.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box