Oplodnja krava vrši se u estrusu koji se javlja oko 45 dana posle telenja. Ranije osemenjavanje suviše skraćuje laktacioni period i može pogodovati nastajanju imunoloških reakcija na spermatozoide, a propuštanje estrusa koji se javlja oko 45 dana nakon telenja može imati za posledicu duži period anestrije zbog izlučivanja minerala i drugih materija putem mleka.

Oplodnja se vrši prema postojećim uputstvima i to u drugoj polovini estrusa, ukoliko je estrusna sluz bez promena.

- Ako je estrusna sluz zamućena (endometritisi raznog stepena), vrši se terapija materice. Terapiju antibioticima po pravilu treba vršiti na osnovu antibiograma. Takođe, za ispiranje materice se koriste preparati joda (Lotagen). Terapija se može ponaviti nakon 14-18 dana.

- Ako krava nakon 2 oplodnje ne koncipira, a estrus je normalan i bez kliničkih promena, treće osmenjavanje treba vršiti sa spermom drugog bika, a 36 sati nakon osemenjavanja infundirati u uterus antibiotika u 50 ml. otopine. Ukoliko ni tada krava ne koncipira, potrebno ju je detaljno ginekološki pregledati i preduzeti odgovarajuću terapiju. Preporučuje se konsultacija sa specijalistima.

- Ukoliko krava ne dođe u estrus 60 dana nakon telenja preporučuje se hormonska terapija u svrhu luteolize i sinhronizacije estrusa već prema utvrđenom postupku sa modifikacijom, da se krave oplođuju već u estrusu nakon prve inekcije preparata, ako je isti normalan i dobro izražen. Drugi put se tretiraju one krave koje nisu došle u estrus nakon prve inekcije, a osemenjavanje se vrši treći i četvrti dan nakon druge inekcije, odnosno četrnaesti i petnaesti dan nakon prve inekcije.

- Krave koje za vreme indukovanog estrusa imaju gnojno zamućenu sluz podvrgavaju se terapiju.

Krave koje ne koncipiraju u indukovanom estrusu ponovo se oplođuju, ako je naredni estrus normalan.

- Dijagnozu gravidnosti treba redovno vršiti u periodu od 45-50 dana nakon poslednjeg osemenjavanja. Ukoliko životinja nije ostala gravidna, potrebno je odmah preduzeti mere da se obnovi polna cikličnost.

- Krave sa 12 i više godina po pravilu treba isključiti iz priploda, jer im je prošao reprodukcioni vek.

Takođe iz priploda treba isključiti krave kod kojih su utvrđene ireverzibilne promene na genitalnim organima, nastale nakon teških porođaja i sl.

- Prema tome, prva oplodnja vrši se oko 45 dana posle telenja, optimalni period za koncepciju sa stanovišta proizvodnje mleka je 80-90 dana post partum, krajnji rok za koncepciju sa stanovišta ekonomičnosti i fizioloških zahteva je 120 dana post partum. Krave koje nisu koncipirale do tog roka smatramo jalovim.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box