U predpubertetskom periodu dolazi do razvitka polnih žlezda i čitavog genitalnog aparata. Posle toga dolazi do prve ovulacije i tako nastupa pubertet ili polna zrelost. Prema tome, prvo nastupa polna zrelost, a sposobnost za priplod usledi kasnije, kada životinja dostigne određeni stepen telesnog razvitka.

- Ishrana i držanje životinja u predpubertetskom periodu su od važnosti za njihovu reprodukcionu sposobnost. Kod ženske teladi predpubertetski period počinje u starosti od oko 4 meseca i traje do starosti od 7-8 meseci, kada nastupa polna zrelost. U tom periodu ishrana teladi mora sadržati dovoljne količine belančevina, vitamina i minerala, kako bi telesni razvitak tekao normalno, a polni organi se pravilno razvili. U tom periodu potrebno je da se životinje dovoljno kreću (pašnjaci, ispusti).

- Pubertet nastupa u starosti od oko 8 meseci i nakon puberteta treba obezbediti dovoljno kretanje i adekvatnu ishranu životinja.

- U starosti od oko 16 meseci vrši se ginekološki pregled junica. Za priplod se ostavljaju samo one junice koje su do te starosti postigle željeni telesni uzrast (oko 400-420 kg težine), a imaju dobro razvijene genitalne organe, a naročito jajnici moraju biti pravilno razvijeni.

Junice koje su zaostale u telesnom razvitku ili nemaju normalno razvijene polne organe isključuju se iz priploda i stavljaju u tov.

Nakon ginekološkog pregleda vrši se pripust ili osemenjavanje junica.

Junice koje do dobi 18 meseci nisu koncipirale ponovno se ginekološki pregledaju te na osnovu nalaza isključuju iz priploda ili se preduzimaju odgovarajuće mere u svrhu aktiviranja i normalizacije polne cikličnosti i postizanja oplodnje.

- Kod junica može se primeniti indukcija i sinhronizacija estrusa hormonalnim preparatima.

- Transport gravidnih junica, ukoliko se obavlja mora se vrlo pažljivo, imajući u vidu kapacitet transportnog sredstva, obezbeđenje od ozleda prilikom transporta, vreme odmora i dr., kako ne bi došlo do pobačaja i drugih neželjenih posledica.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box