Trajanje laktacije kod raznih životinjskih vrsta zavisi, uglavnom od potreba mladunčeta. Dužina laktacionog perioda krave traje obično oko 10 meseci. Kod ovaca laktacioni period prestaje, po pravilu, četrnaesti dan nakon odbijanja (prestanak sisanja) mladunčeta, a kod koza laktacioni period traje 100-150 dana posle partusa.

Kod visoko produktivnih krava laktacioni period često traje i duže od 10 meseci. U ovakvim slučajevima je vrlo teško odrediti period mirovanja laktacije pre pojave sledećeg laktacionog perioda. Poznato je da česte muže povećavaju ukupni prinos mleka, ali je istovremeno utvrđeno da se čestom mužom produžuje i trajanje laktacionog perioda. Sasvim suprotan efekat će se pojaviti ako se mlečna žlezda  ispražnjava u dužim vremenskim razmacima. U tom slučaju količina izlučenog mleka se smanjuje da bi nakon izvesnog vremena proces sekrecije mlečne žlezde bio potpuno obustavljen.

Ustanovljeno je da se, ako je krava u fazi laktacije, laktacioni period kastriranjem može znatno produžiti u trajanju čak i više godina. Prestanak laktacije nagoveštava različit intenzitet opadanja količine proizvedenog mleka. Kod negravidnih životinja umanjenje dnevne količine mleka je postepenije za razliku od gravidnih životinja kod kojih je proces prestanka sekrecije mlečnih žlezda znatno brži. Interesantno je napomenuti da je kod krava zapaženo intenzivnije opadanje količine mleka od prvog meseca graviditeta do zasušenja. Da bi se krava odmorila, nadoknadila eventualne gubitke, izgradila organizam novog mladunčeta i pripremila se za sledeći laktacioni period, preporučljivo je da se krava prestane musti najmanje 2 meseca pre narednog partusa.

Iako krava daje najveće dnevne količine i predstavlja kod nas glavnog proizvođača mleka, interesantan je podatak da se ne nalazi na prvom mestu, ako se uporedi godišnja količina proizvedenog mleka sa vlastitom telesnom težinom. Ovakve analize su pokazale da se na prvom mestu nalazi koza koja u toku godine proizvede 10-12, a krava i ovca svega oko 5-6 puta veću količinu mleka u odnosu na vlastitu težinu tela.

Znakovi prestanka laktacije, poznato u narodu pod nazivom “zasušenje”, različiti su kod pojedinih životinjskih vrsta. Uzevši u celini, prestanak sekrecije mlečne žlezde karakteriše pojava specifičnog sekreta koji može biti: vodenast ili lepljiv, bistar ili neproziran, sluzav, žućkast - medu sličan, a ponekad mogu da se pojave i beličaste pahuljice fibrina što se u fazi zasušenja smatra normalnom pojavom. Fibrinske pahuljice, a i druge primese koje se normalno ne nalaze, ako se pojave u mleku u toku laktacije ukazuju na prisustvo nekog patološkog procesa u mlečnoj žlezdi, o čemu treba odmah obavestiti veterinarskog stručnjaka.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box