Kobile su poliestrične (pokazuju nekoliko estralnih ciklusa) u periodu godine, koji koincidira sa dugim danima, optimalnom ishranom i uslovima sredine koji omogućavaju optimalno preživljavanje mladih (maj-oktobar mesec na severnoj zemljinoj polulopti i novembar-april mesec na južnoj polulopti). Uočljiva su dva perioda reprodukcije - ovulatorni i anovulatorni. Za vreme ovulatorne sezone kobile pokazuju definisan estrus koji prate pravi znaci estrusa i ovulacija. U anovulatornoj sezoni zapaža se izostanak estrusa i normalne ovulatorne funkcije. Prelazni period između anestrusa i estralne cikličnosti (januar-mart mesec) karakteriše različita aktivnost jajnika i estrusnog ponašanja, tokom ovog perioda često dolazi do razvoja folikula na jajnicima pri čemu ovulacija i sam estrus u velikom broju slučajeva izostaju.

Folikularna aktivnost je najmanja u januaru i februaru (severna hemisfera) i raste u periodu mart-maj mesec. Tokom anestrusa jajnici su mali i tvrdi. Dužina estralnog ciklusa i samog estrusa (polnog žara) je najduža tokom jesenjih meseci, dok je najkraća u periodu april - oktobar mesec. U toku zime broj estralnih ciklusa kobila je najmanji. Od januara do marta meseca lagano se povećava broj malih filikula (<20 mm). U kasnijem periodu, tj. krajem marta meseca, broj malih folikula opada a uvećava se broj velikih folikula (>30 mm).Literatura: Prof. dr Dragiša Trailović, Prof. dr Tihomir Petrujkić, Prof. dr Marijana Vučinić, Asist. mr Ružica Trailović, Dr Zoran Katrinka, SAVREMENI TRENDOVI U UZGOJU I ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI KONJ

 

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KONJI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box