Higijenske mere u toku mikrobioloških ispitivanja

 • Biti siguran da su radne površine čiste i bez prašine,
 • Radne površine pre i posle rada očistiti odgovarajućim dezinficijensom,
 • Otvarati i zatvarati test epruvete i flaše nagnute kraj plamenika,
 • Raditi što je brže moguće, bez nepotrebnih kretnji,
 • Ako se pipete, petri ploče i sl. upotrebljavaju iz tubusa, proveriti da li su bili pre upotrebe dobro zatvoreni,
 • Pre upotrebe ezu i metalnu pincetu sterilisati na plamenu,
 • Upotrebljene pipete, špatule i sl. obavezno potopiti u posudu sa dezinfekcionim stredstvom (napr. rastvorom natrijum hipohlorita) pre čišćenja i sterilizacije,
 • Petri ploče i druge materijale koji sadrže mikroorganizme stavljati u specijalne posude i pre pranja sterilisati.

Higijena osobljaOsnovni principi higijene osoblja su mere za preveniranje kontaminacije podloga za izolovanje i identifikaciju mikroorganizama i izbegavanje rizika infekcije laboratorijskog osoblja. Zbog toga je potrebno pridržavati se osnovnih higijenskih načela:

 • Nokti na rukama moraju biti kratki, kosa vezana i lice zaštićeno kad god je to moguće,
 • Prati ruke toplom vodom i tečnim sapunom pre i posle mikrobioloških ispitivanja, a ruke brisati upotrebom papirnog ili pamučnog peškira,
 • Nositi čist pamučni mantil, neoštećen i bez rupa,
 • Ne jesti, ne piti i ne pušiti u mikrobiološkoj labotatoriji,
 • Ne razgovarati i ne kašljati za vreme inokulacije materijala na ploče i epruvete,
 • Tokom rada ne dodirivati oči i usta,
 • Ne dozvoliti rad u laboratoriji osoblju sa infekcijom ili povredom ruku ili lica.
Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box