Ti mali, ne sporogeni, fakultativni, fermentativni, kokobaciji su grupisani u Enterobakterije u Bergey-ovom priručniku za determinativnu bakteriologiju.  Kao i enterobakterije ovi organizmi su oksidaza negativni.  Yersinia vrste se takođe smatraju veoma sličnim sa Pasteurella, Actinobacillus, i Hemophilus iako je zadnji rod oksidaza pozitivan. Sva četiri roda su mali  Gram‑negativni kokobacili koji fermentišu dekstrozu bez proizvodnje gasa.

Yersinia vrste ne rastu dobro samo na krvnom agaru, već dobro rastu i našu selektivnim medijima koji se koriste za enterobakterije uključujući MacConkey agar, SS agar i selenit bujon. Neke kulture bolje rastu na sobnoj temperaturi, a neke na 37 0C.

Yersinia kolonije mogu biti male nakon  24 časa, ali se povećavaju sa starenjem.  Y. pseudotuberculosis i Y. enterocolitica proizvode kružnue,sive kolonije, dok Y. pestis formira mukoidne kolonije koje u starijem stadijumu mogu razviti "bakarnu"boju.

 

Identifikacija Yersinia

 

 

 

Organizam

 

 

Hemo-liza

 

 

 

Motilnost

 

 

 

Ox

 

Dextrose

 

10% 1%

 

 

 

Lact

 

 

 

Suc

 

 

 

Urea

 

 

 

Indol

 

 

 

Cit

 

 

Domaćin

 

Najčešća bolest

ili stanje

 

Yersinia pseudo- tuberculosis

 

-

 

- (37 0C)

+ (25 0C)

 

-

 

+

 

+

 

-

 

-

 

+

 

-

 

-*

 

ljudi,

glodari

 

pseudo-tuberkuloza, nekroza limfnih žlezda

 

Yersinia entero- colitica

 

 

-

 

- (37 C)

 

-

 

+

 

+

 

d

11-89%

Poz

 

+

 

+

 

50% +

 

-

 

Glodari, svinje, ljudi

 

infekcije: crevne, jetra, limfne žlezde

 

Yersinia pestis

 

 

 

-

 

-

 

-

 

+

 

+

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

Glodari, ljudi

 

kuga

* = neki izuzeci

 

 Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box