Pripadnici roda Brucella su primarni patogeni infektivni agensi genitalnog trakta životinja. Uzrokuju abortus i infertilnost. Različite vrste  Brucella su prvo izolovane iz njihovog odgovarajućeg prirodnog domaćina. Prirodni domaćini su dati u Tabeli 18.  Veoma je važno da znate da čovek takođe može biti inficiran od strane B. abortus, B. melitensis, B. suis, i B. canis.  Te rodove treba determinisati kada se izoluje Brucella . Treba biti veoma pažljiv kada se radi sa tim organizmima. Infekcija nastala u laboratoriji nije neuobičajena.

 

Organizmi roda Brucella su mali, nepokretni, nesporogeni kokobacili.. Oni su aerobni do mikroaerofilni organizmi, od kojih većina raste najbolje kada se inkubira u atmosferi sa povećanom koncentracijom CO2. Brucella  neće rasti na jednostavnim medijima kao što je hranjivi agar. Triptoza  je potrebna za rast i serum za stimulaciju rasta. Kada se sumnja na Brucella bakterije  Ploče se inkubiraju na 370C u  10% CO2 atmosferi.  Posle  4 dana inkubiranja, pojaviće se male, okrugle glatke  Brucella kolonije. Ako nema rasta, ploče treba držati bar još jednu nedelju u inkubiranju, kako bi se rezultat mogao proglasiti negativnim.

 

Brucella su nepokretne, katalaza pozitivne metilcrveno negativne, VP negativne i indol negativne bakterije.  Vrste Brucella se prvenstveno razlikuju u determinaciji da li, ili ne rastu na triptoznom agaru koji sadrži različite koncentracije odnosa [tionin: (i) 1:25,000, (ii) 1:50,000, (iii) 1:100,000, i bazični fuksin: (i) 1:50,000, (ii) 1:100,000].  Ostali važni testovi za diferencijaciju vrsta Brucella uključuju testove ureazu, oksidazu, H2S proizvodnju i  CO2 zahteve.  Aglutinacioni testovi sa  A, M, i R antiserumima su takođe od pomoći u identifikaciji vrsta..

 

Diferencijalne karakteristike Brucella biotipova koji su uočeni u  United States*

 

 

 

Brucella

Vrste

 

 

 

 

Biotipe

 

 

 

 

C02 zahtevi

 

 

 

H2S proizvodnja

 

Rast na parua

 

 

 

 

Glavni domaćin

 

Bazični fuksin

 

tionin

 

ii

 

iii

 

i

 

ii

 

iii

 

melitensis

 

 

 

1

 

-

 

-

 

+

 

+

 

-

 

+

 

+

 

Ovce, koze

 

Abortus

 

1

2

4

 

+(-)b

+

+(-)

 

+

+

+

 

+

-

+

 

+

-

+

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

Goveda

 

Suis

 

1

3

4

 

-

-

-

 

++

-

-

 

-

+

+

 

-

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

+

+

+

 

Svinje, jelen

 

neotomae

 

 

 

 

 

-

 

++

 

-

 

-

 

-

 

-

 

+

 

Šumski pacov

 

ovis

 

 

 

 

 

+

 

-

 

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 

Ovce (ovan)

 

canis

 

 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

+

 

+

 

+

 

Psi

a Diferencijacija je uočena posmatranjem rasta na triptoznom agaru sa sledećim koncentracijama i odnosa :

  1:25,000 (i), 1:50,000 (ii), 1:100,000 (iii).

b +(-) ukazuje da neke vrste,ne zahtevaju CO2.

* Podatci su urađeni u delu napomena Dr. G. M. Brown, NADC, Ames, Iowai iz drugih izvora.

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box