Ovaj soj ovaca dobio je ime po Privoru, mestu u centralnoj Bosni. Spada u pramenke srednje veličine, otvorenog runa. Snažnog je skelečvrste konstitucije. Telesna masa ovaca je 35-40 , a ovnova 60-65 kg. 

Životinje su obrasle vunom bele boje, a noge i glava pokrivenepigmenturanom dlakom (veća ili manja crna polja ili pege). Prosečan prinos vovaca je 1,5, a ovnova oko 2 kg. Finoća vune je oko 42 mikrona, a randman 65%. 

Ukupna godišnja proizvodnja mleka ove pramenke je oko 100 litOd 100 ovaca dobija se oko 110 jagnjadi. Kasnostasna je. Spada u grdugorepih ovaca. Ovce su šute, a ovnovi imaju dobro razvijene rogove.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box