Nemacka_beloglava_ovcaNastala je na bazi ukrštanja nemačke ovce marša (bujni pašnjaci, niži od nivoa mora od koga se štite peščanim nasipima) sa engleskim tovnim rasama duge vune. U Nemačkoj ova rasa je veoma cenjena i tamo čini oko 11% od ukupnog broja ovaca.

Grla se karakterišu velikim formatom tela, snažnom konstitucijom i dobrom otpornošću. Ženska grla ulaze u priplod sa 6-7, a muška sa 12 meseci. Od 100 ovaca dobija se oko 200 jagnjadi. Masa tela odraslih ovaca iznosi 75-90, a ovnova 125-150 kg. Mlada jagnjad, u intenzivnom tovu, ostvaruju dnevni prirast od oko 400 grama.

Životinje su obrasle vunom bele boje. Deo lica, uši i donji delovi nogu pokriveni su belom dlakom. Prosečan godišnji nastrig neprane vune za oba pola iznosi 5-6 kg, s randmanom od oko 65%. Debljina vunskih vlakana iznosi 36-40 mikrona (CD sortiment).

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box