HempsirHempšir rasa postala je ukrštanjem domaće rogate ovce sa sautdaun ovnovima. Ime je dobila po pokrajini Hempšir na obali Lamanša odakle i potiče.

Životinje oba pola su bez rogova. Hempšir spada u najkrupnije mesnate rase ovaca kratke vune. Telesna masa odraslih ovaca varira od 65-75, a ovnova 80-11o kg. Mlada jagnjad u uslovima intenzivnog tova , ostvaruju prosečan dnevni prirast od oko 400 grama. Meso je odličnog kvaliteta. Randman mesa iznosi oko 60%.

Ovce su obrasle belom vunom, a glava, uši i donji delovi nogu dlakom crne boje. Prinos runa u ovaca se kreće od 3-3,5, a u ovnova 4,5-6,5 kg. Debljina vlakana je 25-32 mikrona. Randman vune oko 5o%. U runu se mogu pojaviti i crna vlakna (sinjavost).

Plodnost hempšir rase je preko 130%. To je ranostasna rasa, podjednako dobra za stajski i pašni sistem odgoja.

Ova rasa izvožena je u skoro sve evropske zemlje, Austraiju, Novi Zeland, Afriku itd.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

 

Foto: Dr Jerry Fitch, Extension Sheep Specialist, Department of Animal Science, Oklahoma State University

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box