Bremenitost ovaca započinje oplodnjom i implantacijom ranog embriona u rogu materice, a završava se normalnim porođajem (jagnjenjem). Graviditet u ovaca traje prosečno 150 dana, sa malim varijacijama koje se kreću između 145-152 dana.

Plod se razvija u rogu materice, a ukoliko ovca nosi dvojke ili trojke onda u oba roga. U početku plod raste sporo, ali se brzina rasta naglo povećava približavanjem dana porođaja. Tako, prema Lapirinu i Loginovoj plod ovce ima mesec dana posle oplodnje 2,1 gram, posle 2 meseca 58 g, posle 3 meseca 685 g, posle 4 meseca 1856 g, dok sa navršenih 6 meseci dostiže 5125 g.

 

Literatura:

Ovčarstvo – tehnologija proizvodnje; Gutić Milenko, Milun Petrović, Snežana Bogosavljević-Bošković, Vladimir Kurćubić, Leka Mandić, Vladimir Dosković; Čačak, 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - OVCE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box