Bolesti pasa i mačaka

Subkutane mikoze zahvataju kožu i potkožno  masno tkivo, a u nekim slučajevima dolazi do diseminacije. Uzročnici subkutanih mikoza nalaze se na biljkama i na tlu, a u kožu i potkožno tkivo dospevaju nakon trauma. Infekcije nastaju direktnim unošenjem spora gljivica ili fragmenata micelijuma ubodom u kožu. Neke infekcije ostaju lokalizovane, a neke se prošire na limfne čvorove, retko nastaje diseminacija . Promene su u vidu granulomatoznih upala sa  prisustvom  subkutanih ulcerisanih nodula koji se vremenom uvećavaju, a kasnije se razvija drenažni trakt kroz koji se cedi gnojni ili krvavi iscedak.

Najčešća oboljenja iz grupe subkutanih mikoza su:  

 

            Feohifomikoza (phaeohyphomycosis)

Uzrokovana je vrstom pigmentisanih gljivica različitih rodova (Alternaria, Drechsler, Exophiala, Phialophora i dr.). Izazivaju infekcije koje su lokalizovane  u koži i supkutanom tkivu, a limfatičnom drenažom mogu se proširiti i na druga tkiva. Lezije su granulomatozne ili piogranulomatozne upale koje sadrže pimentisane gljivice koje se odatle izoluju na hranljivim podlogama. Feohifomikoza se najčešće javlja kod mačaka, a ređe kod pasa.  

            Sporotrihoza (sporotrichosis)

Uzročnik ove retke mikoze je Sporothrixom schenckii. Ova gljivica je saprofit i nalazi se u vlažnom debrisu, a u organizam ulazi nakon povreda.Ova mikoza je zoonoza, a pojavljuje se u koži, limfnim čvorovima, a može doći i do diseminacije. Na mestu ulaska u kožu i duž limfnih čvorova razvijaju se ulcerisani čvorići i fistule. Gljivica se retko širi u organe, uglavnom kod imunokompromitovanih životinja.  

           

          Oomikoza (pitioza, lagenidioza)

Uzročnici  inficiraju kožu i supkutis. Pitiozu uzrokuje Pythium insidiosum, a lagenidiozu Lagenidium spp. (dimorfne vodene plesni). Promene kod pitioze najčešće su lokalizovane na koži ekstremiteta i trupa pasa i mačaka. Legenidioza se javlja jedino kod pasa. Infekcije se najčešće javljaju u tropskim i suptropskim predelima. Promene su u vidu eritema, nekroze ili čvorića koji ulcerišu i iz njih se cedi sadržaj. Pitioza pasa može dovesti i do uginuća dok legenidioza može da se proširi i na unutrašnje organe psa.  

 

         Entomoftoromikoza (zigomikoza)

Zahvata dermis i supkutis, a uzrokovana je Conidiobolusom sp. saprofitnom gljivom.  Kod pasa može doći do sistemske diseminacije. Infekcije se najčešće javljaju u tropskim i suptropskim predelima.

 

Sigurna dijagnoza subkutanih mikoza postavlja se patohistološim pregledom bioptata. Za međusobnu diferencijaciju određenih uzročnika potrebna je PCR metoda.
Lečenje supkutanih mikoza sprovodi se sistemskim antimikoticima s tim što lečenje nije uvek uspešno. Najbolji tretman je hirurško odstranjivanje obolelog tkiva.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - PSI

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box