VETERINARSKO - MEDICINSKI REČNIK

There are 4250 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begins with Contains Exact term Sounds like
0-9 All A B C Č Ć D E F G H I J K L lo M N O P Q R S Š T U V Z Ž
Term Definition
celuloza
  • prirodni makromolekul koji nastaje fotosintezom. Sastoji se od anhidrida glukoze empirijske formule (C6H10O5)n . Celuloza pripada grupi polisaharida koji predstavljaju do 80 % suve materije biljnog sveta, a među kojima je celuloza najznačajnija.Osnovu celuoloze čine ustvari, dva anhidrida D-glukoze, koji su vezani glukozidnom vezom i čine molekul celobioze. Ispitivanjem se došlo do zaključka da je celuloza polisaharid izgrađen od velikog broja molekula D-glukoze, povezanih glukozidnom vezom. Celuloza u dodiru sa vodom bubri, utoliko više ukoliko je više amorfnih područja u vlaknu. Od količine upijene vode zavise mehaničke osobine celuloze, tj. veće bubrenje smanjuje mehaničku otpornost. Organski rastvarači izazivaju slabije bubrenje od vode.
Glossary 2.8 uses technologies including PHP and SQL

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi

Oglasi za posao

veterina.info fan box