Enteritis coronavirosa meleagridis

 

Korona virusni enteritis ćuraka (KVEĆ) je akutna virusna zaraza, koja se karakteriše inapetencijom, dehidratacijom, smanjenjem telesne mase i kaheksijom.

 

Etiologija.

Uzročnik KVEĆ je koronavirus ćuraka. Virus sadrži RNK. Koronavirus ćuraka se može umnožavati u embrioniranim jajim aćuraka do 15 dana , posle čega izaziva uginuća embriona. Virus je dosta otporan u spoljašnjoj sredini. Osetljiv je na standardna dezinfekciona sredstva, formalin, natriumhidroksid, timol i fenole.

 

Epizootiologija

Korona virusni enteritis ćuraka se pojavljuje u Americi, Kanadi i Australiji. Do sada bolest nije zapažena ili se retko javlja u Evropi. Bolest se javlja kod ćuraka svih starosnih kategorija, a najčešće obolevaju ćurići od 1 dan do 6 nedelja. U prirodnim uslovima KVEĆ se brzo širi u jatu, kao i sa jata na jato u istoj farmi. Bolest se prenosi nekontrolisanim kretanjem ljudi, vozila i opreme sa jedne farme na drugu. Nije dokazano da se bolest prenosi preko jaja na izležene ćuriće.

Uzročnik se umnožava lokalno u digestivnom traktu. Antigen virusa se može dokazati kod inficiranih ćurića i ćurećih embriona imunoflorescencijom, već 24 do 96 časova u citoplazmi ćelija koje prekrivaju crevne resice. Virus ne zahvata druge unutrašnje organe osim burze Fabricii. Posle peroralne infekcije u sekretu creva i u žuči se pojavljuju antitela prema virusu KVEĆ, pa se smatra da jedinke koje prebole infekciju stiču doživotni imunitet zbog lokalne sinteze antitela.

 

Klinička slika

Inkubacija obično iznosi 2 do 3 dana, a ponekad i 1 do 5 dana. Bolest se u ćuraka naglo razvija. Obolele jedinke imaju opštesimtome bolesti. Telesna masa opada kao i temperatura, a javlja se anoreksija i vodenast penušav proliv. Ćurići stalno piskaju i sakupljaju se u gomile,  bliže grejalicama i izvoru toplote. Koža na glavi potamni i nastaje plava kresta, a koža iznad voljke se smežura. Feces je zelenkaste ili smeđe boje i sadrži trake sluzi. Kako bolest napreduje u fecesu se sve više nakupljaju urati zbog čega poprima belu boju. Morbiditet iznosi 20 do 100%, što zavisi od starosti ćurića. Uginuća su veća kod mlađih ćurića i kreću se i do 50%. Kod odraslih ćurki nosilja razvijaju se slični simptomi bolesti kao kod starijih ćurića. Nosivost opada i ljuska jaja postaje bela i izgleda kao kreda. Morbiditet i mortalitet su znatno niži nego kod ćurića.

 

Patomorfološke promene

Vidljive promene se nalaze primarno u digestivnom traktu. U tankim crevima se nalazi sadržaj koji je vodenast i sa puno gasova. Sadržaj je pomešan sa dosta želatinozne sluzi. Na sluznici creva mogu se zapaziti krvarenja. Unutrašnji organi su obično nepromenjeni. Ponekad u bubrezima i ureterima se nalaze urati, slezina je smanjena, a pankreas bele boje kao kreda. Izražena je mršavost, ponekad i kaheksija. Grudna muskulatura je znatno smanjena usled dehidratacije.

 

Dijagnoza

Na bolest se može posumnjati usled nastalih kliničkih simptoma i pada telesne temperature i telesne mase. Makroskopske promene su na crevima i manifestuju se kataralnim enteritisom i mlitavim zidom creva. Virus KVEĆ se može dokazati iz sadržaja tankih creva i cekuma, kao i iz burze Fabricii. Suspektni filtrirani supstrat se ubrizga ćurićima uzrasta 1 do 4 dana, posle čega se razvija bolest.

 

Diferencialna dijagnoza

Korona virusni enteritis ćuraka se mora razlikovati od drugih crevnih virusnih infekcija, gladovanja, dehidratacije i nedostatka vode i heksametijaze.

 

Profilaksa i terapija

Ne postoji način kojim bi se bolest uspešno prevenirala i lečila. Antibiotici sprečavaju sekundarne bakterijske infekcije, a primena zoohigijenskih mera sprečava širenje bolesti. Preboleli ćurići imaju solidan imunitet. 

 

Literatura: dr Dušan B. Orlić, dr Miloš Kapetanov; BOLESTI ŽIVINE

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box