Ova aktivnost obavlja se u prvih 15 dana nakon jarenja sa termo kauterom.

Naime jare se stavi među noge, glava fiksira, a levom rukom drži gubica, u desnoj je termo–kauter. Najpre se spali površinska rožina, a zatim rog. Spaljivanje rogova obavlja se po jaretu za 2–3 minuta. Nužno je spaliti rogove iz više razloga. Budući da se ne zna u starosti do 15 dana koja će se jarad ostati za priplod smatramo potrebnim spaljivanje rogova kod sve ženske jaradi. Muških životinja malo se ostavlja za prfiplod, pa kod njih ne bi trebalo paliti rogove. Kad se izaberu za priplod (u starosti 8–12 meseci) onda im se oni spale.

 

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box