koza

Uvod

Nega koza

 

Bolesti koza

Ketoze

Artritis i encefalitis virus kod koza

 

Odgajivačko-selekcijski rad u kozarstvu

Zadatak odgajivačko – selekcijskog rada na unapređenju kozarstva

Odgajivački cilj

Metode odgajivanja

Formiranje matičnih zapata

Testiranje priplodnjaka

Proizvodnja domaćeg priplodnog materijala

Primena i organizacija selekcijskog rada

Smotre, izložbe i kursevi

Važnije aktivnosti u razvoju kozarstva

 

Odgajivački program stvaranja domaće oplemenjene koze

Kapacitet proizvodnje zavisi od rasno–proizvodnog tipa, a od njega produktivnost uzgoja domaćih životinja. U našoj zemlji raspolažemo sa domaćom kozom čije su proizvodne količine mleka vrlo niske, a ne posedujemo rasu koza proizvodnijeg mlečnog tipa. Do proizvodnijeg tipa koze može se doći ukrštanjem domaće i neke od plemenitih rasa koza. Za konkretni slučaj predložili bi da domaću kozu ukrštamo sa srnatom alpskom kozom. Zašto?

Domaća koza u laktaciji od 6 meseci proizvede 100–150 litara mleka. Težina tela joj iznosi 40–45 kg. Onanajčešće ojari 1 jare, čija je težina u dobi od 3 meseca iznosi oko 20 kg. Jare uglavnom posiše skoro svu količinu mleka. To je kasnozrela životinja i po prvi put jarice se pripuštaju u starosti od 18 meseci. Hrane se isključivo na paši.

Meliorisanje domaće koze

 

Reprodukcija koza

Uvod u reprodukciju koza

Hormonalno izazivanje gonjenja

Postupak i upotreba hormonalnih preparata

 

Postupak i prihvat jaradi

Kod mlečnih koza (koje se muzu) složeni su poslovi kod uzgoja jaradi. To su osetljive životinje čiji porođaj usledi pred kraj zime. O načinu prihvata, smještaju, higijeni i ishrani jaradi zavisi uspeh njihovog preživljavanja. U vreme jarenja potrebno je više rada kako bi se ono obavilo sa što manje gubitaka. Tada je uz 3 stalna radnika nužno dodeliti 3 sezonska radnika na proizvodnu jedinicu, a u trajanju 2–3 meseca.

Postupak kod jarenja koza

Smeštaj jaradi

Obeležavanje jaradi

Evidencija priplodnog materijala

Odrožavanje–spaljivanje rogova

Izbor ženske i muške jaradi za priplod

 

Organizacija proizvodnje mleka i mesa

Najvažniji proizvod kod mlečnih rasa koza je mleko. Njegova proizvodnja usljovljena je naslednom osnovom (proizvodno-rasnim tipom), zatim ishranom, dtžanjem, iskorištavanjem životinja. Sve ovo zavisi od znalačkih sposobnosti odgajivača. Drugo značajno mesto ima meso. Njegove količine zavise od intenziteta i dužine tova jaradi. Mlečne koze proizvode dobar kvalitet jarećeg mesa. Na trećem mestu dolazi stajnjak čiji je kvalitet veoma dobar, a potražnja i cena visoka.

Proizvodnja mleka

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box