Svaka kategorija goveda na farmi mora biti posebno smeštena u objektima konstruisanim za tu kategoriju i koji moraju odgovarati propisima higijene smeštaja.

Sa stanovišta zaštite zdravlja stoke svaki objekat mora zadovoljiti sledeće:

 

  • dovoljnu kvadraturu i kubaturu prostora predviženu za pojedinu kategoriju i pojedinačno grlo,
  • dovoljnu količinu svežeg vazduha i pravilnu izmenu vazduha u štali, takože predviženu za tu kategoriju,
  • suv ležaj,
  • temperaturu i relativnu vlagu u prostoriji predviženu za grlo koje tu boravi,
  • stoka u objektima mora biti zaštićena od direktnog udara domini-rajućih vetrova i što je najvažnije od promaje,
  • porodilište kao najosetljivije mesto i odsek u ciklusu reprodukcije na farmi mora zadovoljavati u potpunosti sve uslove zoohigijene držanja, smeštaja i ishrane kao i profilakse puerperalnih bolesti porodilja i bolesti teleta u ranom postnatalnom periodu.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box