Ishrana u 5. i  6. mesecu života

 

Primenom režima ishrane sa manjom količinom tečne hrane za telad od 1. do- 4. meseca života omogućen je funkcionalan razvitak buraga, tako su telad osposobljena da potrebe u hranljivim materijama podmiruju samo suvim krmivima. U ovom periodu mora se davati koncentrat još uvek u znatnoj količini jer:

- radi se o privikavanju teleta na krmiva proizvedena na vlastitom imanju.

- burag nije razvijen da konzumiranjem SM iz sena i silaže junice podmire sve svoje potrebe.

- mora se ostvariti prirast 650-700 g/dan.

 

Primeri tipova dnevnih obroka bili bi:

 

Provenula silaža, kg

3.5

3.5

Sena kvalitetnog, kg

1.5

1.5

Suvih repinih rezanaca, kg

-

0.5

Koncentrata, kg

2.0

1.5

 

U nedostatku provenule silaže, što se ocenjuje kao veoma nepovoljno, silaža može da se zameni kvalitetnim senom prema tabličnim vrednostima, najbolje na osnovu podataka analize ili na osnovu grube računice: 3 kg silaže na 1 kg sena.

 

Obroci za uzrast od 7. do 9. meseca života (u kg).

 

Provenula silaža

7

8

12 (vlažna silaža)

Seno

1

-

3

Suvi repini rezanci

-

1

-

Koncentrat

1.5

1

1

 

Obroci za uzrast  od 10 do12 meseci života (u kg)

 

Provenula silaža

10

10

-

Seno

-

1

2

Suvi repini rezanci

1.5

-

-

Koncentrat

1

1.5

0.8

Vlažna silaža

-

-

15

 

U razdoblju od 13.-24. meseca života junice postižu sva svojstva odraslog preživara. Sposobnost konzumiranja kabastih krmiva je tako razvijena da životinje samo kvalitetnom, dobro provenulom silažom mogu podmiriti svoje potrebe. Uz vlažnu silažu mora se dati seno a ako kabasta krmiva nisu kvalitetna, mora se i dalje davati koncentrtat. Za stimulisanje konzumiranja silaže postoje preporuke i dobra iskustva da se po silaži posipa NaHCO3 (100 g/20 kg silaže).

 

Ishrana u uzrastu od 13 do18 meseci života (u kg)

 

Provenula silaža 

18 

12 

- 

Seno

-

2.6

3.0

Vlažna silaža

-

-

18

Koncentrat

-

-

0.7

Ishrana u  uzrastu od 19 do 24 meseca života (u kg) 


Provenula silaža 

20

14

-

Seno

-

2.5

3.5

Vlažna silaža

-

-

20

Koncentrat

-

-

0.8

 

U svim napred navedenim slučajevima prihranjivanje mineralnim materijama i kuhinjskom soli rezultiraće na osnovu detaljne analize ponuđenih kabastih krmiva i datih normativa.

U Rusiji ishranu junica preporučuju sledeći model ishrane junica, ako se želi dostići težina od 600-650 kg:

 

Tab.34. Preporuka ishrane junica u Rusiji, do mase od 600-650kg

 

Dob

meseci

Dnevna količina krmiva (kg)

Koncentrat

Silaža

Seno

Slama

So, g

Smeša minerala, g

7-9

1

12

2.5

1

30

20

10-12

0.8

15

3

1

35

20

13-15

0.7

18

3

1

40

30

16-18

0.7

20

3

2

45

30

19-21

0.7

20

3

2

50

40

22-24

0.8

22

3

2

55

40

 

Potreba  u  kabastim  hranivima  izračunava se na osnovu konzumiranja. Polazi se od toga da na 100 kg telesne težine konzumiraju u proseku 1,8 kg SM za uslovno grlo (500 kg težine) tj. 9 kg SM/dan. Godišnja potreba iznosi 32,8 mtc SM.

Ako se 32,8 x 5 = 164 mtc sočnih kabastih hraniva.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box