Rođenje: VI, VII, VIII i IX meseca

 

a) Težinu 110-120 kg na kraju uzgojne faze telad mogu postići sa 90 dana života, tj. u mesecima IX, X, XI i XII. Osim koncentrata, rano navikavanje na seno, silažu i repu. Prirasti oko 800 g/dan.

 

b) Stajska ishrana: od 20.IX. i 20.XII. do 15.V. iduće godine u trajanju 237-146 dana.

Ishrana: 1-2 kg sena, 1,5 kg koncentrata, silaža po volji. Prirasti oko 800 g/dan, a ukupan prirast 190-117 kg. Težina na kraju perioda 227-310 kg, a starost teladi 327-236 dana.

 

c) Pašni period: 15.V. - 1.X. = 138 dana.

Ishrana: prve 2-3 nedelje 1 kg sena i paša, a zatim samo paša. Prirast 500-550 g/dan, a ukupni 69-76 kg. Težina na kraju perioda 305-403 kg, a starost 465-374 dana.

 

d) Stajski period: 1.X. - 15.V. = 227 dana.

Ishrana: 2-2,5 kg koncentrata, provenula silaža po volji, ili 2-2,5 kg koncentrata, 1-2 kg sena i vlažna silaža po volji. Dnevni prirast oko 1.000 g/dan. Ako je tov celog perioda, onda je ukupan prirast 227 kg. To znači da bi grla imala konačnu težinu 532-630 kg, a starost bi iznosila 692-601 dan tj. 23-20 meseci. Međutim, tov i isporuka grla može se obavljati kada grla dostignu željenu težinu, te ne moraju da se tove ceo stajski period.

 

Literatura: Mr Milun D Petrović, Dr Milan M Petrović, Dr Vladimir S Kurćubić - GOVEDARSTVO  TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE, Čačak, 2006.


 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - Goveda

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box