Skori porođaj najavljuje povećanje vimena–nalivanje mleka. Koze se za vreme jarenja, koliko je moguće, zadržavaju na paši u blizini staje (ne na udaljenom pašnjaku).

Koze se retko jare noću, redovno je to po danu, a učestalost mu je najveća između 10–15 sati. Počinje ujutru oko 5 sati i traje do 18 sati.

Kad počne jarenje neophodno je prisustvo čuvara, jer je kozama važno posvetiti pažnju. Čuvari treba da nastoje da budu neposredno i stalno prisutni, kako bi sam proces jarenja mogao nesmetano da se odvija. Kod teškog jarenja, koje je izuzetak, plod se izvlači polako i pažljivo i to u vreme kada popuste porođajni bolovi. Takođe treba težiti da jarad što pre podvedu sisanju i budu u blizini majke. Slabo vitalnu jarad, kao i jarad teško pokretnu treba staviti u korpe i odneti u staje.

Koze koje ojare blizance smeštaju se u bokseve za jarad i s njima drže 4–5 dana kako bi ih prepoznale i pustile kasnije da sisaju. To je problem o kojem treba voditi izuzetnu brigu. Takođe koze sa jednim jaretom smeštaju se u staju za koze i tu zadržavaju 3–4 dana.

Jarenje traje toliko dugo koliko su se jarčevi koristili za oplodnju koza. Redovno to vreme kod klasičnog pripusta iznosi 35–40 dana (dva polna ciklusa). Za prvih 20 dana ojari se oko 70% koza. Tada je najviše posla, pa je nužna i prisutnost pastira na pašnjaku tokom celog dana. U drugih 20 dana jarenja je, pa i posla toga, gotovo dvostruko manje.

Da bi se olakšao i uspešnije savladao posao oko jarenja predložili smo da se planira u dva vremenska razdoblja, a u razmaku od 1,5 meseci.

 

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box