Ženska jarad predviđena za priplod odbijaju se kao i ostala jarad u starosti od 6 nedelja. Posle tog vremena drže se u staji odvojeno od jaradi za tov do dobi od 3 meseca. U tom periodu dobijaju u obroku dnevno količine sena lucerke po volji i 0,20 kg koncentrata. Do pomenutog vremena sisanja težina im (kod odbijanja) iznosi 10–11 kg. Od 6. nedelje do 3. meseca dnevni prirast kreće se oko 100–120 g, pa im tada težina iznosi oko 15–18 kg.

Nakon 3. meseca ta jarad odlaze sa kozama na pašu. Ona koja ostaju u proizvodnoj jedinici dobijaju seno u IX i X mesecu. (za vreme mrkanja koza). Ženski priplodni materijal prodaje se u dobi 5–6 meseci, a po ceni 50–100% većoj zavisno od kvaliteta nego jarad za klanje.

Izbor jaradi. Prvi izbor jaradi vrši se nakon faze sisanja. Odabiraju se za priplod one životinje koje imaju dobro razvijene širinske i dubinske mere tela. Zahtev je da potiču od koza koje imaju dobro razvijeno, pravilno i prostrano vime. To je vime zaobljenog oblika koje seže odpozadi do stidnice, a spreda što više prema grudnoj kosti. Zatim da poseduje bogato razvijeno žlezdano tkivo, sunđeraste konzistencije nakon muže. Sise su pravilne i duge 4–5 cm. Nepravilno je spušteno vime iz kojeg se bez prelaza nastavljaju sise (čunasti oblik vimena), kao i ono koje je nakon muže pod prstima žlezdano. Koze sa pravilnim, velikim i parenhimom bogatim vimenom sigurno su i dobre, izdašne mlečnosti, pa se od takvih ostavlja potomstvo za priplod.

Nastoji se da potomstvo potiče od majki koje imaju dobru plodnost. To su one koze koje se nadprosečno blizne. Oko 90% ženske jaradi ojarene u II i III mesecu može se pripustiti u kasnu jesen (X–XII mesec).  Pred pripust izvrši se drugi izbor te jaradi i uklone jarad zaostala u razvoju, kao i jarad neprikladna za priplod. Treći izbor vrši se nakon njihovog jarenja kad se upoznaju svojstva vimena. Ukoliko je vime nedovoljno razvijeno ili lošeg kvaliteta, te se koze isključuju iz priploda. Takvih će koza biti malo, ako smo odabrali jarad od nadprosečnih majki. Zato tom izboru treba pokloniti maksimalnu pažnju. Izbor vrši stručno lice.

Muška jarad posle odbijanja od sise idu sva u tov i tu ostaju do 3 meseca starosti. Za priplod se tada odabiraju najteži jarići. Takođe, uslov je i da jarad potiču od koza koje imaju odlično razvjeno vime i kod jarenja redovno imaju blizance.

Kako je jedan jarac dovoljan za 30–40 koza, to je od 80 muške jaradi koja potiču od 100 koza dovoljno odabrati 3–4 za priplod ili svega 5–6%. Tako mali broj muške jaradi omogućava strogu selekciju–izbor visoko kvalitetnih priplodnjaka.

 

 

Literatura:

Gutić Milenko, Snežana Bošković-Bogosavljević, Vladimir Kurćubić, Milun Petrović · Leka Mandić, Vladimir Dosković - KOZARSTVO TEHNIKA I TEHNOLOGIJA ODGAJIVANJA; Čačak 2006.

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - KOZE

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box