Jedinstveni bakterijski organizmi koji stvaraju endospore. Endospore je veoma otporne, te ih je teško uništiti. Posledično, sporogeni patogeni mogu biti značajan problem, jer je teško ukloniti otporne spore iz okruženja. Sporogeni Gram pozitivni štapići mogu se podeliti u dve grupe: one koje rastu aerobno Bacillus i one koje rastu anaerobno, Clostridium.

 

Vaše prvo izlaganje   rodu Bacillus će biti da ga nađete kao kontaminenta u tkivu i u laboratoriji. Kao i uvek treba biti veoma oprezan  kada postoji  mogućnost pronalaženja najznačajnije vrste patogena ovog  roda, B. anthracis.

 

Ekstremne mere opreza i zaštite treba koristiti ako se sumnja na slučaj antraksa. Precedura nekropsije treba da bude minimalna i sa kulturom treba pažljivo rukovati. Bilo kakvo prosipanje može rezultirati kontaminacijom prostora sa sporama antraksa. Organizam je patogen i za ljude i brojni veterinari su bili zaraženi tokom izvođenja pregleda nakon uginuća životinje. Ukoliko postoji izrazita sumnja na antraks kao uzročnika smrti životinje, treba uraditi sledeće, potrebno je napraviti snažan rez na promenjeni organ, uzeti  bris  I napraviti razmaz  da se determiniše prisutni organizam. Nekad se bakterije unište  pre nego životinja ugine, pa je teško doći do kulture.

 

Identifikacija Bacillus sp. Može biti nešto teža za studente početnike. Oni koji imaju iskustva naginju identifikaciji Bacillus sp. Vizuelno zbog veoma različitih karakteristika kolonija. U veterinarskoj medicini, svako treba da ima na umu da relativno više patogenih vrsta treba identifikovati.  Bacillus anthracis i B. cereus  su dve vrste najčešće uključene u bolest. Obratite pažnju na sledeće karakteristike:

 

Izgled kolonija  Većina vrsta Bacillusformira veoma velike i ponekad raspršene ili  grupisane kolonije. Te kolonije obično imaju veoma grubu konturu ili se mogu pojaviti u veoma različitoj teksturi površine. Boje variraju od bele, providne do zelene.

 

Hemoliza  B. anthracis  i  B. cereus su veoma slične prema izgledu svojih kolonija izuzev hemolize.  B. cereus proizvodi  oblik snažne zone kompletne hemolize dok je  B. anthracis normalno ne hemolitičan.

 

Gram reakcija.  Neke vrste Bacillus teško se boje po Gram-u. Upotrebite svežu kulturu i budite oprezni da je suviše ne dekolorizirate. Starija kultura može se obojiti većinom Gram negativno. Organizmi se često pojavljuju sa “komadićima” boje te se rezultat lako može pogrešno protumačiti kao zrnasta vlakna.

 

Osetljivost na penicilin  B. anthracis je osetljiv na penicilin in vitro, ostale vrste  Bacillus nisu osetljive.  Izolati se mogu testirati na više načina, ali su uobičajena dva kako sledi:

 

Pripremite suspenziju nepoznatog organizma i posebnu suspenziju Bacillus cereus.  Upotrebite tampon i prenesite uzorke na agar ploču i to sa svakim organizmom prekrijte  polovinu ploče. Uzmite dva penicilin diska i stavite po jedan na svaku kulturu ili upotrebite jedan disk i stavite ga u centar ploče tako da obuhvata obe kulture. Očitajte osetljivost nakon 18-24 sata.

 

Test niske peril   To je klasičan test osetljivosti na penicilin ali je malo teži za izvođenje. Ima nekoliko načina za izvođenje testa, ali je najlakši serijsko rastvaranje penicilina u bujon mediju i inokulacija rastvora sa nepoznatim Bacillus. Inkubirajte sve dok se ne pojavimutan rast i stavite malu kap medijuma na pločicu i preko toga pokrovno staklo. Smanjite svetlo i tražite zrnasta vlakna ( niske perli) koje ukazuju da je struktura ćelijskog zida bila u dodiru sa penicilinom. Možda će biti potrebno da pregledate uzorke iz više epruveta.

 

Proizvodnja kapsula  Bacillus anthracis   proizvodi teške kapsule od poliglutaminske kiseline  koje daju koloniji mukozan izgled. Kao i uvek kapsule se formiraju samo kada se upotrebi specijalni medijum i inkubira u okruženju (uslovima) sa 10% CO2.

 

Sporulacija.  Prenesite svoj organizam na ploču, inkubiraj 1 dan, zatim ostavi kulturu da stoji na sobnoj temperaturi oko oko 24 sata. Pripremite bojenje spora. Kod nekih kultura se sporulacija ne može dobro videti.

 

Specialni  ugljenohidratni mediji se koriste za identifikaciju Bacillus sp.  Mediji koji sadrže amonium fostat kao izvor azota, su bolji nego goveđi bujon ili neki drugi kompleksni izvor. Naš normalni ugljenohidratni medij se ne koristi za identifikaciju Bacillus vrsta.

 

 

 

Različite karakteristike vrsta roda Bacillus

 

 

Rod

Bacillus

 

 

 Veličina ranga u μm

 

 

 Rast bez  O2

 

Rast na agaru, 10 jedinica penicilina

 

 

 Hemo-liza

 

 

Osetljivost na gama fage

 

 

 Mot

 

 

 Arab*

 

 

 Xyl**

 

 

 Capsule

 

Patogenost u zamorčića

 

 

anthracis

 

 

 

1-1.2 x 3-5

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

cereus

 

 

 

1-1.2 x 3-5

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

+

 

          subtilis

 

 

 

0.7-0.8 x 2-3

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

mycoides

 

 

 

1.0 x 3-5

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

+

 

 

+/-

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

megaterium

 

 

 

1.2-1.5 x 2-5

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

licheniformis

 

 

 

0.6-0.8 x 1.5-3

 

 

+

 

 

+

 

 

 

 

 

-

 

 

+

 

 

+

 

 

+

 

 

-

 

 

-

 

*  To nisu obični ugljenohidratni mediji. To su specijalni mediji sa amonijumovim solima kao izvorom azota.

 

 

Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box