Rod Leptospira je član familije Spirochaetaceae. Ova familija je sstavljena od tankih, spiralnih Gram negativnih bakterija. Članovi ove familije su pokretni i kreću se okretanjem oko aksijalnog  vlakna -  filamenta.  Tri druga roda (Treponema, Serpulina i Borrelia)  su patogene za životinje i izoluju se u odvojenim laboratorijama. Sve Spirochaetaceae se najbolje vide sa faznim kontrastom ili zamračenim poljem mikroskopa.

 

Rod  Leptospira obuhvata patogene i saprofitne vrste.  Patogeni se obično identifikuju serološkim testiranjem. Ima približno 150 serotipova  Leptospira koje su značajne za veterinarsku praksu. Spirohete u ovom rodu su karakteristične po  "kačenju" jednog ili oba kraja organizma.

 

Leptospiroza se najčešće dijagnostikuje sa jednom od tri metode:  Izolacija iz kliničkog ili post-mortem uzorka, serološka procedura,i fluoroscentni anti telo test.  Uzorak za izolaciju se obično izgnječi ( homogenizuje) u 1% BSA rastvoru i suspenzija se serijski razblaži u raniji BSA za inokulaciju u kulture medija. Razblaživanjem tkiva ili tečne suspenzije, mleko, urin i masne kiseline, koje imaju determinišući efekat na rast leptosproze se razrede. Mediji obično sadrže inhibitore kao što su 5-fluorouracil koji stopira rast kontaminentnih bakterija i dozvoljava rast leptospira. Razređivanje tih kontaminenata redukuje njhov nivo do tačke kada inhibitor može biti efektivan. Polučvrsta kultura medija ( 0.2% agar) se koristi zbog toga što je ustanovljeno da uslove koje stvara agar je  poželjniji za rast leptospira, nego tečni ili čvrsti medij.  Medij  sadrži BSA, esterifikovane masne kiseline, amonijumove  soli, minerale,  vitamine B1 i B12, i može i zečiji serum. Kultura se inkubira  28 – 300C i pregleda jednom nedeljno na tamnom polju..

 

MAT:  Mikroskopski aglutacioni test (MAT) se koristi za detekciju leptospira antitela u serumu. Test se sastoji od titriranja dvostrukog serum rastvora protiv standardizovane žive leptospira kulture u mikrotitar ploče. Serumski rastvor je obično u razblaženjima  od 1:100 do 1:12,800.  Većina laboratorija korist 5 antigena 5 serotipova   ( biovarijeteta ) bliskih domaćim životinjama u U.S., ali je ustanovljeno da serija od 12 antigena reaguje sa svim patogenim biotipovima, koji su poznati i egzistiraju u U.S.  Idealno, parenjem serum uzoraka uzetih u toku 2-3 nedelje odvojeno treba primeniti, 10% životinja u stadu ( minimum   10 životinja )  treba uzorkovati, i potrebno je znati da li su životinje vakcinisane.  Generalno, četvorostruka razmena u titru između uzoraka seruma, konvertovaće se od negativne do pozitivne, ili titar >800 u većini animalnih uzoraka u stadu indiciraće infekciju leptospira. Problem sa unakrsnom rektivnošću postoji ne samo između serotipova, već i  između ostalih rodova  ( Shigella, Treponema i Campylobacter).

 

 

FAT:  Fluorescentni  antitelo test (FAT) je postao široko primenjen u dijagnostičkim testovima u mnogim laboratorijama. Standardizovani multivalentni konjugat je sad dostupan, koji je ustanovljen da bude specifičan za rod  sa jednim izuzetkom unakrsne reakcije sa  Brachyspira hyodysenteriae.  FAT nudi prednost jer je relativno brz (1-2 hours) i detektuje leptospire  koje nisu sposobne za život u dekompoziranim ili autolitičkim uzorcima. Rezultati FAT i rezultati kulture iz slučajeva abortusa su dobro usklađeni.


Literatura: dr Veselina Radanov Pelagic (sfscentar.com), dr Ronald Griffit, OSNOVI TEHNIKE VETERINARSKE MIKROBIOLOGIJE - radna sveska

Prijavi se

Pretraži sajt

Poslednje na forumu

  • No posts to display.

Oglasi za posao

veterina.info fan box