Bolesti pasa i mačaka

Na ovom mestu će biti opisane samo promene na koži koje nastaju kao posledica prosetljivosti organizma na lekove. Reakcija preosetljivosti na lekove nije tako česta u pasa i mačaka. Da bi nastala reakcija preosetljivosti organizam mora predhodno biti senzibilisan istim lekom, što znači da se neželjene reakcije neće javiti kod prve upotrebe određenog leka.
Lekovi kod kojih se najčešće javlja alergija (reakcija preosetljivosti) su penicilini i kombinacija trimetoprim-sulfonamid ali i mnogi drugi lekovi.
Preosetljivost na lekove na koži se manifestuje u vidu crvenila (eritema), osipa (makulopapuloznog egzantema), koprivnjače (urtikarije), angioedema, svraba i dr. Mikroskopske lezije sastoje se od perivaskularnog dermatitisa, nekroze epidermisa, vaskulitisa, vezikopapularnog i nekrotirajućeg dermatitisa i dr.
Pored promena na koži mogu se javiti i drugi poremećaji i to na digestivnom, respiratornom, nervnom sistemu i dr. Preosetljivost na lekove u nekim slučajevima može da dovede do anafilaktičkog šoka i smrti.
Terapija kožnih manifestacija podrazumeva lokalnu upotrebu antihistaminika i kortikosteroida. U težim slučajevima, npr. kod angioedema u slučaju da životinja ima gušenje može se primeniti i adrenalin.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - PSI

Oglasi za posao

veterina.info fan box