Lažni graviditet je stanje u kojem kuja pokazuje psihičke i fizičke promene koje su karakteristične za graviditet iako kuja nije gravidna. Lažni graviditet se javlja pri kraju diestrusa (6 do 12 nedelja nakon estrusa) pa vlasnici često zamene ovo stanje sa graviditetom. Lažni graviditet se javlja kod 50 do 75% kuja pa se zbog toga ovo stanje ne smatra bolešću, a najčešće se javlja kod kuja nakon prvog estrusa (teranja). Da bi se utvrdilo da li se radi o pravom ili lažnom graviditetu potrebno je uraditi ultrazvučni pregled kuje kojim se sa sigurnošću već 20.dana utvrđuje graviditet.

Znakovi lažne trudnuće mogu znatno da variraju od jedva primetnih do ozbiljnih problema koji zahtevaju terapiju. Kao komplikacija ovog stanja može nastati upala mlečne žlezde i poremećaj u ponašanju kuja.

Kuje koje se nalaze u ovom stanju ponašaju se kao da su gravidne, javlja im se materinski instikt, prave gnezda kao pred porođaj, sakupljaju razne predmete i stavljaju ih u gnezdo, bezvoljne su, ponekad nemirne , ne spavaju noću i ponašaju se kao da će se zaista poroditi. Kuje se mogu ugojiti, imaju povećan abdomen i mogu imati sluzavi iscedak iz vagine. Mlečna žlezda može da bude uvećana i da nalije dosta mleka. Ukoliko dođe do nalivanja mleka kuju ne treba izmuzati jer će u suprotnom kuja još više proizvoditi mleko. Mleko koje zaostaje u mlečnim žlezdama predstavlja medijum za bakterije pa može doći do upale mlečne žlezde koja je tada tvrda, otečena, topla i zacrvenjena, a na dodir bolna.

Da li će se sprovoditi određena medikamentozna terapija zavisi od težine kliničke slike. Ovo stanje je često prolazno bez intervencije veterinara i klinički znaci pseudograviditeta se sami povuku za 2 do 3 nedelje. Terapija u lakšim slučajevima podrazumeva redukciju hrane i vode, smanjenje masti i ugljenih hidrata u obroku, davanje lakosvarljive hrane i povećanje fizičke aktivnosti kuje. Voda treba da se uskrati 6 do 10 časova i to najbolje u noćnim satima. Intervencija veterinara je potrebna samo u slučaju kada su znaci pseudograviditeta jače izraženi i kada je prisutno zapaljenje vimena. U težim slučajevima u terapiji se koriste hormoni ( estrogeni, gestageni i androgeni) koji koče sekreciju prolaktina iz hipofize , a samim tim dovode i do prestanka laktacije. Terapija hormonima nije preporučljiva jer postoji mogućnost da se pseudograviditet ponovo javi. U terapiji se mogu koristiti i drugi preparati sa antiprolaktinskim dejstvom kao što su Ergotin i Nalokson. Diuretici i sedativi se takođe koriste u terapiji pseudograviditeta, a antibiotici se daju ukoliko je došlo do upale mlečne žlezde. Kod kuja kod kojih se pseudograviditet javlja često najbolje rešenje je ovariohistorektomija (vađenje jajnika i materice). Sterilizacija kuja se obavlja tek 6 nedelja nakon prestanka znakova lažnog graviditeta odn. u fazi anestrusa.

 

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Forum - PSI

Oglasi za posao

veterina.info fan box