U okviru reda Mononegavirales nalaze se tri virusne familije, Rhabdoviridae, Filoviridae i Paramyxoviridae, u kojima su negativni, jednostruki, nesegmentisani, RNK virusi. Uzročnik atipične kuge peradi je avijarni paramyxovirus serotip 1 (APMV-1), koji sa ostalih osam APMV (APMV-2 do APMV-9) prema važećoj taksonomiji, pripada rodu Rubulavirus, subfam.Paramyxovirinae, fam.Paramyxoviridae. Istraživanja su pokazala da se avijarni paramyxovirusi u dovoljnoj meri razlikuju od ostalih Rubulavirusa.

Od ostalih APMV, samo APMV-2 i APMV-3 redovno inficiraju i izazivaju oboljenje u živine, mada su APMV-6 i APMV-7 povezani sa kliničkim oboljenjem ćuraka.Čiste infekcije kokošaka ili ćuraka APMV-2 virusom, najverovatnije dovode samo do blagog respiratornog oboljenja. APMV-2 odgovoran je za respiratorne probleme i probleme nosivosti kod kokošaka i ćuraka, od blagih, do teških sa povećanim uginućem. Oboljenje je teže kod ćuraka nego kokošaka. Izolacijom virusa ili prisustvom antitela takođe je potvrđeno prisustvo APMV-2 virusne infekcije u jatima kokošaka i ćuraka bez kliničkih simptoma. Da li će se ispoljiti klinička slika pri infekciji APMV-2 virusima, najverovatnije zavisi od infekcije usled prisustva drugih mikroorganizama ili uticaja uslova sredine.

APMV-3 izazivaju respiratorno oboljenje i probleme vezane za produkciju jaja u ćuraka. Iako su se kokoške u eksperimentalnim uslovima pokazale prijemčive, nisu zabeležene prirodne infekcije istih. Pri čistim infekcijama ćuraka, prvi znak često je pad nosivosti, a postoje i blagi respiratorni znaci, što ukazuje da je respiratorni trakt moguće inicijalno mesto infekcije. Pad nosivosti varira u zavisnosti od starosti ptica, i prisustva sekundarnih infekcija. U slučaju nekomplikovane infekcije 4 nedelje nakon pronošenja gubici se kreću 1-2 jajeta po ptici nedeljno u trajanju 4-6 nedelja, nakon čega se nosivost vraća na očekivani nivo. Problematika nosivosti se uglavnom odnosi na proizvodnju jaja bele ljuske i smanjen procenat valjenja i oplođenja. Infekcija pri maksimalnoj nosivosti ili neposredno pre maksimuma dovodi do mnogo značajnijih gubitaka, a jato ne postiže predviđen nivo produkcije do kraja perioda nošenja. Mnogo teže respiratorno oboljenje i problemi nosivosti nastaju pri infekciji sa dva NDV (uključujući žive vakcine), virusom influence, hlamidijalnoj infekciji, infekciji mikoplazmama i drugim bakterijama. Nema dokaza i istraživanja o promenama kod ćuraka u vezi sa APMV-3.

APMV-6 je izolovan iz ćuraka, kod kojih je zabeležen pad nosivosti i respiratorni simptomi. Utvrđena je prirodna infekcija ćuraka sa respiratornim oboljenjem i povećanim uginućem koje je kao  primaran patogen izazvao APMV-7.

 

Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box