Hepatitis  infectiosa anatis

 

Virusni hepatitis je akutno infektivno oboljenje pačića koje se u jatima vrlo brzo širi, a manifestuje se promenama na jetri.

 

Etiologija

Uzročnik bolesti je Picornavirus. Razlikuju se dva serotipa virusa od kojih tip DHV- I i DHV- III pripadaju Picornavirosu. U etiologiji bolesti nije razjašnjena i uloga i značaj Astrovirusa serotip dva DHV- II, koji je ustanovljen samo u Engleskoj. Virus je dosta otporan u spoljašnjoj sredini. Inaktivišu ga klasični dezificijensi, 1% formalin i 2% natrijumhidroksid.

 

Epizootiologija

Bolest je raširena samo kod mladih pačića. Naroičito su osetljivi pačići do sedam nedalje, i posle te starosti bolest se ne pojavljuje. Bolest se pojavila prvo u Americi, zatim u Engleskoj i posle je stalno prisutna u intenzivnom tovu pačića. U epizootiologiji bolesti značajno mesto imaju divlje ptice, kao i glodari. Bolest se u jatu širi brzo, direktnim i indirektnim putem.

 

Klinička slika

Inkubacija je veoma kratka i traje svega 48 časova. Bolest se u jatima širi direktnim i indirektnim kontaktom. Morbiditet i mortalitet mogu znatno da variraju, što u prvom redu zavisi od starosti obolelih. U pačića starih pd 1-3 nedelje, mortalitet može da se kreće i do 50%. U onih od 4-5 nedelja starosti obično je vrlo nizak. Posle 7. nedelie starosti pačići praktično više ne obolievaiu.

Simptomi bolesti su kartkteristični po veoma brzom širenju bolesti u jatima, pri čemu najveći moratlitet nastaje u prva 3-4 dana od momenta izbijanja prvih znakova. Obolele jedinke zaostaju za jatom, potištene su, nepokretne i leže sa zatvorenim očima. Kod onih koji leže zapaža se grčenje ekstremiteta da bi uskoro usledila smrt sa glavom zabačenom unazad. Tipičan prizor opistotonusa.

 

Patomorfološke promene

Makroskopske promene su izražene na jetri koja je povećana, hiperemična i protkana tačkastim krvavljenjima, trošna i prošarana sivo-crvenkastim nekrotičnim poljcima. Slezina ie takodje manje ili više povećana i flekavog izgleda. I bubrezi su povećani i hiperemični.

Histološkim pregledom promenjenih mesta na jetri se zapažaju nekroze sa hiperemijom i krvavljenjima. Ponekad se mogu zapaziti proliferacije žučnih kanalića. Redje su promene na jetri samo distrofičnog karaktera. U ostalim organima promene su bez značaja.

 

Dijagnoza

Dijagnoza ove bolesti bazira se na karakterističnim simptomima, uzrastu obolelih i patomorfološkom nalazu. Ponekad je potrebno izolovati virus ili izvršiti pregled krvnog seruma na virus neutralizuiuća antitela.

 

Diferencijalna dijagnoza

Virusni hepatitis treba razlikovati od drugih obolenja koja izazivaju brza i iznenadna uginuća, poput bakterijske septikemije, virusnog enteritisa, salmoneloze i intoksikacija.

 

Terapija i profilaksa.

Za ovo oboljenje ne postoji odredjena terapija. Uglavnom se preduzima vakcinacija roditeljskih jata i na taj način zaštićuje potomstvo u prvim nedeljama života. U neposredno ugroženim jatima i obolelim pačićima od velike koristi je primena opšte profilakse.ma vakcinacija roditeljskih jata i na taj način zaštićuje potomstvo u prvim nedeljama života. U neposredno ugroženim jatima i obolelim pačićima od velike koristi je primena opšte profilakse.

 

Literatura: dr Dušan B. Orlić, dr Miloš Kapetanov; BOLESTI ŽIVINE


Prijavi se

Pretraži sajt

Oglasi za posao

veterina.info fan box